10 najvećih poreskih dužnika u državi

Poreska uprava (PU) objavila je novu Crnu listu 200 poreskih dužnika, koji ukupno duguju 71,15 miliona eura, od čega je 24,34 miliona obuhvaćeno reprogramom poreskog duga.

Na novoj listi PU i Ministarstva finansija sa presjekom stanja u aprilu nalazi se 200 poreskih obveznika sa najvećim iznosom duga po osnovu neplaćenog poreza na dodatu vrijednost (PDV), na dobit, na promet nepokretnosti i koncesija.

Na aktuelnoj listi se nalazi 60 obveznika sa dugom od 24,34 miliona eura, kojima je odobren reprogram poreskog duga u skladu sa Zakonom o reprogramu poreskog potraživanja.

Rješenje o reprogramu je ukinuto za 29 obveznika, s ukupnim dugom od 17,96 miliona eura.

Slijedi spisak najvećih dužnika:

 • Vektra Jakić – 7,65 miliona eura
 • Vektra Montenegro – 4,58 miliona eura
 • Tehnoput – 4,44 miliona eura
 • Fab-live – 2,78 miliona eura
 • Family shop Bar – 2,62 miliona eura
 • Vuk & petrol – 2,44 miliona eura
 • A-kop – 2,39 miliona eura
 • Old town invest group – 2,31 miliona eura
 • Cijevna komerc – 1,68 miliona eura
 • Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju – 1,2 miliona eura

Objavljena je i lista od 100 najvećih dužnika po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa iz i na lična primanja. Ukupan dug po tom osnovu je 64,16 miliona EUR, dok je reprogramom obuhvaćeno 21,34 miliona eura.

Za poreze i doprinose najviše duguju:

 • Montenegro Airlines – 20,46 miliona eura
 • Rudnik uglja – 5,13 miliona eura
 • Željeznički prevoz – 4,67 miliona eura
 • Vektra Boka – 2,64 miliona eura
 • Galenika – 2,53 miliona eura
 • Privatna zdravstvena ustanova Meljine – 2,45 miliona eura
 • Plantaže – 2,34 miliona eura
 • Održavanje željezničkih voznih sredstava – 1,93 miliona eura
 • Željeznička infrastruktura – 1,86 miliona eura
 • Work Finder – 1,37 miliona eura

Ažuriranim presjekom obuhvaćene su i dospjele i nedospjele obaveze po osnovu poreza na dobit koje su obveznici prijavili do 31. marta ove godine, imajući u vidu da je određeni broj obveznika iskoristio pravo na izmirenje ove obaveze u šest rata.

“PU kod svih obveznika koji se nalaze na listama u kontinuitetu preduzima sve zakonom propisane mjere, uključujući i predlaganja stečaja, a sve u nastojanju da ne dozvoli rast poreskog duga”, rekli su iz PU.

PU Crnu listu objavljuje kvartalno, na osnovu izmjena Zakona o poreskoj administraciji.