Akcija Komunalne policije i Uprave policije oko Zelene pijace

Zajedničkom akcijom Komunalne policije Opštine Bar i Upravom policije – PJ Bar, izvršen je inspekcijski nadzor nad nedozvoljenom prodajom robe sa javnih površina ispred Zelene pijace u Baru.

U toku akcije oduzeta je roba od 13 vlasnika, koji su istu nelegalno prodavali sa javnih površina oko Zelene pijace u Baru. Ovakav vid akcija će se permanentno sprovoditi i u narednom vremenskom periodu od strane Komunalne policije i Uprave policije – PJ Bar.