Akcija Komunalne policije zbog nelegalne sječe drveća

Proteklih dana, u više navrata, Komunalna policija je preuzela niz aktivnosti na sprečavanju nelegalne sječe drveća na teritoriji Opštine Bar.

Tokom kontrole Služba Komunalna policija je zatekla A.H. (49) iz Bara, u nelegalnoj sječi borove šume-drveća na lokalitetu Ratac, kojom prilikom je zatečeno lice drvo bora presjeklo motornom šegom na više manjih komada i ista utovario na prikolicu i u gepek automobila sa kojim je zatečen.

Sprovodeći dalje aktivnosti narednih dana, takođe na lokalitetu Ratac, zatečeni su K.N (31) i K.DŽ (26) iz Bara da vrše ptotivpravno vrše krašćenje grana borova.

Služba komunalne policija je sačinila Zapisnike o inspekcijskom pregledu na licu mjesta i iste uputila Upravi za inspekcijske poslove Odsjek za inspekciju šumarstva, lovstva i zaštite bilja, radi preduzimanja daljih aktivnosti na sankcionisanju počinitelja.

„Ovim putem apelujemo na građane da ne vrše ovakve i slične protivzakonite radnje jer će protiv istih biti preduzete Zakonom propisane mjere uključujući i podnošenje krivičnih prijava“, navodi se u saopštenju Komunalne policije.