Akcija sakupljanja podvodnog otpada

Na poziv organizacija “Zero waste Montenegro” i “Čisto more”, Opština Bar se priključila velikoj akciji sakupljanja podvodnog otpada,kojom će se obilježiti 21.septembar-Medjunarodni dan čišćenja obala.

Uklanjanje otpada će biti izvršeno u dijelu akvatorijuma kod rta Ratac,sa početkom u 9:30sati. Akciju su podržale i barska kompanija “Marina”, kao i Uprava pomorske sigurnosti, koje su stavile na raspolaganje svoju opremu i plovila. Ovim putem Opština Bar poziva sve gradjane,ljubitelje prirode i morske obale, da uzmu učešće u ovoj akciji i time doprinesu da naše more i podvodni svijet u njemu budu oslobodjeni otpada koji je nesavjesnim postupanjem završio tamo gdje mu mjesto nije! Ova aktivnost predstavlja nastavak akcije “Naš Bar-čist grad!”, pokrenute sa ciljem unapredjenja svijesti o kulturi odgovornog odnosa prema otpadu i njegovom propisnom odlaganju.