Angažujte stručnu firmu za poslovnu administraciju vaših zaposlenih

Poslujući u turbulentnim vremenima, koja su i bez korona virusa bila veoma zahtjevna i teško predvidiva, dosta pažnje moramo posvetiti rizicima poslovanja s jedne, i fleksibilnim i kvalitetnim rješenjima s druge strane.

Fleksibilnost u poslovanju značajno umanjuje rizike od promjena bilo koje vrste, te se s toga treba okrenuti novim rješenjima, novim tehnologijama i novim načinima rada. Oni će nam pomoći, smanjiti rizike i povećati sigurnost. Naravno, osim manjeg rizika i većeg kvaliteta, jedna od najvažnijih stavki je i trošak – sve navedeno se može postići uz značajno smanjenje troškova.

Upravo jedan od takvih servisa jeste i vođenje poslovne administracije za zaposlene. Bez obzira da li firma ima jednog, deset, sto ili hiljadu zaposlenih, vođenje poslovne administracije je detaljan, odgovoran i zahtjevan posao. Posao koji, osim poznavanja pozitivnih zakonskih propisa koji se relativno često mijenjaju ili dopunjuju, iziskuje i kontinuirano praćenje prakse, kako sudske, tako i kontrolne koja se dešava na terenu, na radnom mjestu, prilikom posjeta inspekcijskih službi. Poslovna administracija traži znanje, ali još više i iskustvo, praksu, kako bi se za svaku situaciju i svaki izazov moglo naći najbolje rješenje.

HR Partners je u proteklih 12 godina imao priliku da servisira preko 20.000 zaposlenih i da se upozna sa mnogo različitih situacija iz poslovne administracije zaposlenih u različitim okolnostima. Od jednostavnih terenskih poslova prilikom prijave i odjave zaposlenih, preko administrativnih obaveza prema Zavodu za zapošljavanje, Poreskoj upravi, do složenijih procesa prikupljanja dokumentacije i apliciranja za refundacije za bolovanja u Centru za socijalni rad, Fondu za zdravstveno osiguranje i Zavodu za zapošljavanje (za osobe sa invaliditetom). Dio HR Partners tima je izgradio usku specijalizaciju za ovu oblast i kreirao softverska rješenja koja omogućavaju kvalitetan rad, bolju evidenciju i veliki broj zaposlenih o kojima se može voditi računa.

Angažovanje stručnih firmi za poslovnu administraciju vaših zapolsneih, obračun zarada, te razne vrste izvještavanja, kao i moguću dostavu dokumentacije direktno u vašu kancelariju i u sve institucije, mogu vam značajno smanjiti troškove, povećati fleksibilnost i obezbijediti sigurnost kada je taj posao u pitanju.

Ukoliko želite da smanjite troškove, da se bavite isključivo svojim poslom, više informacija možete naći na sljedećem linku: http://hrpartners.me/poslovna-administracija-usluge/ili putem telefona na 063 229 670