BAR USVAJA KONCEPT RAZVOJA PAMETNOG GRADA

Danas je u toku drugog dana međunarodne konferencija “Zeleni dani 2019 – ostvarivanje potencijala za zeleni rast”, u hotelu “Hilton” u Podgorici, potpisan Memorandum o saradnji između UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj) i Opštine Bar u cilju razvoja zelene ekonomije na teritoriji barske opštine.

“Život u urbanim sredinama zahtijeva i već ulazi u transformaciju ka pametnim gradovima. Koncept pametnog grada (Smart City) je dio novih rješenja koja podrazumijevaju uvođenje koncepta energetske efikasnosti u javne objekte, kao i postavljanje infrastrukture za e-mobilnost, koju bi trebalo da napajaju obnovljivi izvori energije”, kaže se u saopštenju Opštine Bar.

Memorandum su potpisali Daniela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori i Dušan Raičević, predsjednik Opštine Bar.

“Memorandum o saradnji sa Opštinom Bar potvrđuje interes i spremnost crnogorskih opština da dalje razvijaju koncept zelene ekonomije na lokalnom nivou. Zelena ekonomija omogućava korištenje prirodnih i svih drugih resursa na održiv način, čime se smanjuju rizici po životnu sredinu i jača održivi, inkluzivni razvoj. UNDP podržava lokalne uprave širom regiona u nastojanju da kreiraju i unaprijede mehanizme koji će obezbijediti odgovorno upravljanje, održivost životne sredine, socijalnu inkluziju, zdravlje i prosperitet građana. U Crnoj Gori, UNDP pruža punu podršku kreiranju dugoročnih rješenja  koja će omogućiti održivi rast i razvoj, te dobar kvalitet života uz odgovoran odnos prema životnoj sredini”, kazala je Daniela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP u zemlji.

Sve planirane aktivnosti treba da doprinesu strateškom pozicioniranju Bara i daljoj promociji opštine kao zelene turističke destinacije.

Dušan Raičević, predsjednik Opštine Bar, naglasio je da će “realizacijom ovog Memoranduma o saradnji, UNDP pružiti tehničku podršku Opštini Bar u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za razvoj zelenih investicija i inicijativa. Poseban fokus će biti na smanjenju karbonskog otiska pružaoca lokalnih usluga, počevši od Sportskog centra gdje se planira uvođenje energetski efikasne rasvjete”.

“Zelena ekonomija je danas bitan dio ekonomije, nacionalne i globalne, i sada je potrebno da na tome radimo na održiviji, sveobuhvatan način. Partnerstvo i umrežavanje su osnovni koraci u tom pravcu, i mada je najveća odgovornost na vladama, neophodno je u čitav proces uključiti cijelo društvo, prije svega mlade generacije. Pametan grad znači, između ostalog, digitalno upravljanje javnim gradskim saobraćajem i komunalnim servisima kao što su osvjetljenje, grijanje i vodosnabdijevanje, u cilju efikasnog upravljanja resursima, smanjenja zagađenja, povećanja protočnosti saobraćaja i, posljedično, poboljšanja kvaliteta života u urbanoj sredini”, kaže se u saopštenju Opštine.

Nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji počeo je drugi radni dan Međunarodne konferencije “Zeleni dani 2019: Ostvarivanje potencijala za zeleni rast”, koja se održava u hotelu “Hilton”, u Podgorici. Kao jedan od zaključaka konferencije istaknuto je da će u narednih dvadesetak godina 70% stanovništva svijeta živjeti u urbanim sredinama i da to zahtijeva hitnu transformaciju ka “pametnim gradovima”. Fiksna primjena koncepta pametnog grada može da donese uštedu vremena provedenog u saobraćaju od 15 do 30 minuta po osobi, kao i uštedu vode od 25 do 80 litara vode dnevno po osobi.