Brojni projekti Crvenog krsta Bar i nesebična podrška najugroženijima

Humanost, empatija, socijalna i psihološka pomoć – vrijednosti su kojima se u radu rukovodi OO Crveni krst Bar. Svakodnevno ova organizacija, suočena sa brojnim poteškoćama brine o najugroženijem stanovništvu na području Bara. Sada još više, suočeni sa problemom izbjeglica iz Ukrajine čiji broj nije mali. Tim povodom gošća Radio Bara  bila je sekretarka OO CK Bar Zorica Crnčević.

Foto: BARInfo

„Mnogo je tema o kojima možemo govoriti ali bi se na samom početku osvrnula na novu uslugu, a to je usluga neformalnih njegovatelja. Radi se o tome da svako iz porodice, naročito mlađi članovi, mogu biti korisnici ovog programa. U pitanju je projekat inovativne usluge, koji podrazumijeva medicinske, socijalne i usluge geronto-domaćica za osobe starije od 65 godina. To je jedna vrsta naše pomoći onima koji su njegovatelji tim licima. Pružamo im podršku u svakom smislu, dolaskom kod nas razgovaraju na razne teme, a napravimo i iskorak kada utvrdimo da im možemo pomoći i na drugi način. Ovaj projekat je odlično prihvaćen“, kaže Crnčević.

Foto: BARInfo

Podsjeća da već dugi niz godina postoji usluga pružanja pomoći usluge starijim licima.

„To je projekat koji je stalno dostupan i ima redovne korisnike. Ovim projektom obuhvaćeno je 40 osoba sa gradskog i prigradskog područja. Naši volonteri vode brigu o njima“, kaže Crnčević.

Poseban problem organizaciji predstavlja rat u Ukrajini.

„Rat je doprinio da veliki broj izbjeglica nađe utočište u našoj zemlji i Baru. Na evidenciji se nalazi 20 porodica, sa oko 700 članova, od čega je oko 200 djece. Uglavnom su došle samohrane majke i starije osobe. Njihove potrebe nisu iste kao na početku. Prošla je već jedna godina, mnogi su se istrošili na kirije i svakodnevne životne potrebe. Moram istaći da imamo pomoć međunarodne pomoći i sa evropskih adresa. U našoj organizaciji se odvijaju i radionice. Radi se puno i sa djecom, čak postoji i jedna vrsta vrtića, gdje mališani ostaju na nekoliko sati. To je pomoć roditeljima. Najugroženiji su smješteni u hotel ‘Sato’. Ambasada Ukrajine je pravila odabir na osnovu ugroženosti. Tamo se nalazi 77 lica, od toga 21 dijete. I tu mi imamo svoje zadatke. Taj boravak je dostojan čovjeka. U Baru trenutno boravi oko 2 000 Ukrajinaca“, naglašava Crnčević.

Lijepa novost je što je u OO Crveni krst stiglo novo vozilo.

„Od skoro imamo terensko vozilo, što će nam mnogo značiti. Četiri primorske Opštine su dobile vozila. Dobra je stvar što je pokrenuta i inicijativa sa Poštom Crne Gore koja podrazumijeva dodjelu keš vaučera za najugroženije. Na projekat koji vode koji vode naši volonteri, a odnosi se na podršku osobama sa demencijom, takođe smo veoma ponosni“, zaključuje Crnčević.