Carinik za pare sačinio lažnu dokumentaciju

Carinik M. Š. u iskazu datom tužiocima naveo je, između ostalog, da je carinik I.N. po nalogu kolege G. L. sačinjavao fiktivnu carinsku dokumentaciju o prenosu prava vlasništva na cigaretama u slobodnoj carinskoj zoni!

Prema saznanjima Pobjede M.Š. je tvrdio da je I.N. to radio za određeni novčani iznos iako je znao da će predmetne cigarete biti krijumčarene prema carinskom području Crne Gore.

List podsjeća da je carinik M. Š. u cjelosti priznao učešće u organizovanom švecu cigareta i opisao uloge njegovih kolega u ovom krivičnom djelu.

U iskazu koji je dao pred tužiocima, piše Pobjeda, M. Š. je rekao da je G. L. u početku preko njega isplaćivao I.N. za sačinjavanje fiktivne dokumentacije.

Podgorički dnevnik navodi da je M.Š. kasnije posumnjao da je Leković stupio u direktan kontakt sa I.N. koji je, kako se pretpostavlja, za njega odrađivao i druge poslove.

Prema stavu Tužilaštva, navodi Pobjeda, I.N. je postao član kriminalne organizacije kada je prihvatio za određeni novčani iznos da ne prati prenos cigareta iz jednog skladišta u drugo u okviru zatvorene carinske zone Luke Bar i prihvatao kao prave neistinite isprave koje su mu dostavljali ostali članovi organizacije po uputstvu G. L.

List dodaje da je dio iskaza M. Š. koji se odnosi na I.N. potvrđen i materijalnim dokazima.

Izuzeta materijalno-finansijska dokumentacija pokazala je da je I.N. zajedno sa M. Š. potpisao zapisnike o pregledu i kontroli transporta cigareta iz skladišta prodavca u skladište broj 25 u carinskoj zoni Luke Bar.

To skladiše je navodno preduzeće Conrad koristilo kao svoje i navodno ga je iznajmilo preduzeće “Port of Adria“.

Iz dokumentacije koja je prikupljena od preduzeća “Port of Adria“ utvrđeno je da preduzeće Conrad nikada nije bilo korisnik ni zakupac skladišta br. 25, kao i da u tom magacinu nikada nisu bile smještane cigarete.

Utvrđeno je i da je dokumentacija koja je priložena carinskim službenicima falsifikovana jer nije izdavana od strane preduzeća “Port of Adria“.