Cjelokupan projekat uređenja Sutomora vrijedan 5,2 miliona eura

U Upravi javnih radova Crne Gore juče je održan sastanak na temu raspisivanja Javnog poziva za izbor izvođača radova na rekonstrukciji I faze obalne zone, trga i šetališta u Sutomoru Sastanku su prisustvovali direktor Uprave javnih radova Rešad Nuhodžić, predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević i direktor JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić sa saradnicima.

Predstavnici JP za upravljanje morskim dobrom danas su Upravi javnih radova dostavili kompletnu tehničku dokumentaciju projekta uređenja Sutomora koju je izradilo ovo preduzeće, kao preduslov za raspisivanje Javnog poziva.

Prva faza podrazumjeva izgradnju trga i dijela šetališta na kojem su predviđene ugostiteljske terase, koje kroz ovaj projekat treba da dobiju unificiran i sveden izgled, sa konstrukcijama od lakih materijala i diskretnih boja. Popločavanje trga i šetališta vršiće se prema projektnoj dokumentaciji kvalitetnim kamenim pločama bijele boje.

Za I fazu, od ukupno IV faze rekonstrukcije, planiran je iznos od preko 1 milion eura, od čega je JP za upravljanje morskim dobrom izdvojilo 425.000,00 €, dio sredstava izdvojila je Opština Bar i dio sredstava Uprava javnih radova, koja će biti nosilac projekta. Očekivanja su da radovi na I fazi rekonstrukcije Sutomora krenu već od jeseni.

Vrijednost cjelokupnog projekta, odnosno radova kroz sve IV faze, procjenjen je na 5,2 miliona eura.