Dijabetes ima više od 50.000 ljudi u Crnoj Gori

U Crnoj Gori ima više od 50 hilljda pacijenata sa šećernom bolešću, od čega je kod 30 hiljada postavljena dijagnoza, saopštio je endokrinolog u Kliničkom centru Crne Gore Emir Muzarević.

Muzarević je kazao da od 50 hiljada oboljelih, njih 20 hiljada ima dijabetesa ali to ne zna.

– Od ukupnog broja pacijenata, 99 odsto su odrasli iznad 18 godina. Procjena je da od 90 do 95 odsto spada u tip 2 dijabetesa – rekao je Muzarević agenciji MINA.

Prema njegovim riječima, s obzirom na pandemijski karakter šećerne bolesti, svaki zdravstveni sistem je u izazovu obezbijedi adekvatne kadrovske i prostorne kapacitete, uz kvalitetne terapijske modalitete.

– U Crnoj Gori radi oko 30 adultnih i pedijatrijskih endokrinologa, a unazad par godina zdravstveni sistem je obezbijedio kvalitetnu paletu lijekova koji se koriste u savremenom liječenju šećerne bolesti, uključujući i peroralne i injektibilne preparate – kazao je Muzarević.

On je istakao da se od 2017.godine u liječenju koriste i spoljne portabilne insulinske pumpe, koje su tehnološki najnapredniji vid liječenja u tipu 1 šećerne bolesti.

– Korišćenjem kvalitetnih ljekova utiče se na prevenciju budućih akutnih i hroničnih komplikacija šećerne bolesti, koje predstavljaju značajno opterećenje za zdravstveni sistem svake države – istakao je Muzarević.

Prema njegovim riječima, kroz dva medicinska skupa, koja su ugostila oko 400 endokrinologa i dijabetologa, podignut je nivo znanja iz oblasti dijabetologije i endokrinologije.

On je naglasio da je ključni dio za prevenciju i liječenje šećerne bolesti ulaganje u zdrave stilove života.

– Liječenje šećerne bolesti bez aktivnog učešća samog pacijenta se u savremenoj medicini ne može smatrati kvalitetnim i ozbiljnim – rekao je Muzarević.

Osim toga, kako je naveo, pandemijske razmjere gojaznosti „ne daju nadu da se može govoriti o kvalitetnoj prevenciji šećerne bolesti“.

– Ključne dvije odrednice prevencije su edukacija o značaju i sproveđenju fizičke aktivnosti i drugo je kvalitetna ishrana, koje u konstelaciji današnjih stilova života gube bitku – poručio je Muzarević.