Direktor Fonda PIO Dušan Perović u posjeti Opštini Bar

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević  održao je danas radni sastanak sa direktorom Fonda PIO Crne Gore Dušanom Perovićem,  kojem su prisustvovali predsjednik Saveza udruženja penzionera Crne Gore Branko Vešović, kao i predsjednik Udruženja penzionera Bara Iso Matezić.

Današnji sastanak je bio  prilika da se razgovara o unaprijeđenju međusobne saradnje kroz realizaciju značajnih projekata koji bi u značajnoj mjeri poboljšali položaj penzionera u Baru, ali i u Crnoj Gori.

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević je istakao da je opredjeljenje lokalne uprave na čijem je čelu da u kontinuitetu pruža podršku svim aktivnostima Fonda PIO, kao i udruženjima penzionera na nacionalnom i lokalnom nivou u različitim oblastima.

„Opština Bar je još ranije prepoznala potrebu za rješavanjem stambenog pitanja penzionera našeg grada kroz ustupanje urbanističke parcele, koja je nakon usvajanja Prostorno-urbanističkog plana Bara dobila detaljnu razradu i za koju su od strane nadležnih organa Opštine Bar izdati urbanističko-tehnički uslovi. Takođe smo u završnoj fazi  sprovođenja neophodnih procedura za rješavanje pitanje pristupne saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom čime će se u potpunosti stvoriti uslovi za početak gradnje stambenog objekta. Želim da iskoristim ovu priliku da iskažem spremnost lokalne uprave da se uključi u rješavanje ne samo stambenih pitanja penzionera, već i svih problema i izazova sa kojima se oni suočavaju, jer je to kategorija sugrađana koja zaslužuje posebnu pažnju od strane svih nadležnih organa i institucija“ kazao je predsjednik Raičević.

Direktor Fonda PIO Dušan Perović je upoznao prisutne sa određenim aktivnostima koje ova institucija u kontinuitetu sprovodi, posebno naglašavajući važnost održivosti i adekvatnosti penzionog sistema i potrebu saradnje sa jednicama lokalnih samouprava u cilju realizacije zajedničkih projekata.

„Fond PIO je u prethodnom periodu posebnu pažnju posvetio rješavanju stambenih pitanja penzionera, što su aktivnosti koje nailaze na značajnu podršku od strane Vlade Crne Gore, ostalih instutucija i lokalnih samouprava, među kojima  je svakako i Opština Bar, koja pruža podršku penzionerima za rješavanje ovih pitanja“ kazao je direktor Perović.