Đaci tijelima spriječili postavljanje ograde

Nekoliko desetina građana Bara, među kojima su sadašnji i bivši đaci Gimnazije „Niko Rolović“, okupili su se i danas ispred gimnazijskog parka kako bi spriječili dalje uništavanje parka.

Oni su jutros uspijeli da spriječe radnike u namjeri da postave novu limenu ogradu oko parka tako što su se naslonili na već postojeću žičanu ogradu. Grupa aktivista je uspjela da uđe unutar ograđenog parka i da posade sadnicu čempresa, tako da su ispunili obećanje od juče kada su najavili da će početi da sade nove čemprese kako bi obnovili park.