Đuričić: Vode ima dovoljno ali se mora paziti na nenamjensku potrošnju

Doo Vodovod i kanalizacija Bar uspijeva da uprkos nepovoljnim hidrometereloškim uslovima, tropskim temperaturama, održava redovno i kvalitetno vodosnabdjevanje na području naše Opštine.

Zajedno sa našim potrošačima se nalazimo na zadatku da naš sistem vodosnabdjevanja ostane stabilan i odgovori povećanim zahtjevima u ovom periodu koji se odlikuje jako visokim temperaturama, pojačanom prisustvu turista i prirodnom opadanju hidrološkog potencijala naših vodoizvorišta.

Posvećeni održavanju redovnog vodosnabdjevanja, obezbjedili smo, kroz saradnju sa Regionalnim vodovodom nedostajuće količine vode i trenutno preuzimamo 75 litara u sekundi.

Trenutno, pored količina koje preuzimamo iz sistema regionalnog vodovoda raspolažemo sa  kapacitetima iz naših vodoizvorištia koje nam daju 411 litara u sekundi što znači da u ukupnom sistemu vodosnabdjevanja imamo 486 litara u sekundi.

Ovo nam za sada omogućava da odgovorimo, možemo slobodno reći rekordnoj potrošnji naših sugradjana i turista.

Ekipe DOO Vodovod i kanalizacija Bar ulažu konstantno napore, da se svi kvarovi i tehnički problem riješavaju momentalno iako se taj rad najčešće odvija i na temperaturama preko 40 stepeni.  Trud koji ulažu naši zaposleni je zaista nadljudski i rezultira time da je naš sistem stabilan i održiv i da do danas, uprkos nepovoljnoj hidrološkoj situaciji i još uvijek nemarnom odnosu pojedinih potrošača nijesmo uvodili restrikcije.

Apelujemo na naše sugradjane, da se pijaća voda ne koristi ne namjenski za pranje dvorišta, trotoara, automobila zalivanje voćnjaka. Zahvaljujući obezbjedjivanju dodatnih količina vode iz sistema regionalnog vodovoda i naporom naših stručnih ekipa uvođenja restrikcija  do sada nije bilo.

Ipak, ukoliko se ne prekine sa nenamjenskom potrošnjom vode do njih će morati doći, iako je to naša krajnja mjera.

DOO Vodovod i kanalizacija Bar

Izvršni direktor

Mladen Đuričić