Dobit Luke Bar preko 930 hiljada eura

U Luku Bar je uplovio najveći brod od osnivanja kompanije,“Pacific success“ na koji će biti ukrcano 110.000 tona boksita. Ovaj posao značajan ne samo za Luku, već i kompletnu crnogorsku privredu, ugovoren je sa kompanijom „UNIPROM“, koja se obavezala da ove godine preko barske luke izveze 640.000 tona ove rude aluminijuma, što će najvećoj kompaniji u gradu pod Rumijom omogućiti da ostvari četvrtinu ukupnih godišnjih prihoda.

Uprkos otežanim uslovima rada, obim pretovara u prva četiri mjeseca ove godine je na nivou planiranog i značajno je veći u odnosu na prethodnu godinu, čemu značajno doprinosi i realizacija ugovora sa kompanijom „UNIPROM“.

-Koliko je taj posao značajan za Luku Bar i Montecargo, svjedoči činjenica da nam u strukturi ukupnih prihoda ovaj posao donosi četvrtinu na godišnjem nivou, a mislim da je taj procenat znatno veći u bilansima Montecarga. Uzimajući u obzir kakve sve multiplikativne efekte lučki biznis reflektuje na veći dio onih koji se bave pružanjem te vrste usluga, jasno je što u ovom trenutku ovaj posao znači za Luku Bar i za kompletnu crnogorsku privredu- istakao je izvršni direktor Luke Vladan Vučelić.

Da utovar teče planiranom dinamikom, potvrdio je državni sekretar u Ministarstvu pomorstva i saobraćaja Muamer Hajdarpašić, koji je istakao da se cijeli posao obavlja u skladu sa preporukama NKT- sa zaštitnom opremom i svim mjerama predostrožnosti.

Brod „Pacific success“ dužine je je 295 m i širine 46 m, a nosivosti 180.000 tona.

-Ugovorena dnevna norma ukrcaja je 15.000 tona za vremenski pogodan radni dan, na osnovu čega se može pretpostaviti da će bod ostati u Luci šest- sedam dana- kazao je predsjednik Borda direktora Luke Bar Branko Branković, koji je podsjetio da je 1987. godine u Luku Bar uplovio brod „Smederevo“ beogradskog „Beoplova“, dugačak 292, 5 m, širok 44, 6 m i nosivosti 162.500 tona, a među većima koji je ticao dokove Luke, kako bilježi statistika, je i brod malezijske kompanije za prevoz rude, dug 294 m, širine 47 m i nosivosti 135.000 tona.

-Uplovljenje najvećeg broda u Luku Bar ikad, jeste istorijski trenutak za ovu kompaniju, ne samo zbog veličine broda, već i zbog toga što se jedan od najvećih lučkih poslova odvija u ovako teškim okolnostima- kazao je predsjednik opštine Bar Dušan Raičević, koji je istakao da realizacija ovog ugovora uliva nadu i optimizam da je crnogorska privreda spremna da se uhvati u koštac sa najvećim izazovima i u vremenu kada prijeti ekonomska kriza na globalnom nivou.

Predsjednik Borda direkora Luke Branko Branković se zahvalio menadžmentu i radnicima na posvećenom radu i naglasio da je novonastala situacija nametnula potrebu drugačijeg organizovanja kompanije.

-Do sada smo postigli tri najveća cilja- sačuvali smo zdravlje zaposlenih, shodno Odluci Vlade Crne Gore, sve lučke kapacitete smo stavili na raspolaganje zemljama regiona, a na dobrom smo putu da ostvarimo planirani obim pretovara. Odbor direktora u novom sazivu radi od 17. marta, a već 18- tog je formiran Krizni štab koji je u stalnom zasjedanju. Donijeli smo plan rada uz obavezno korišćenje zaštitne opreme da bi sačuvali svakog radnika, sa predstavnicima Sindikata potpisali sporazum o zaradama (oročen do 1. jula) a donijeli smo i neophodne investicione odluke- istakao je Branković.

Neki pregovori o poslovima u Slobodnoj carinskoj zoni su zamrznuti, ali ne i važne investicije, započete u 2019. godini.

-Sa zadovoljstvom mogu reći da će zajedno sa ulaganjima u prošloj godini, 2020. predstavljati značajan iskorak u sva tri segmenta neophodna za povećanje operativnosti rada i da će ona na kraju rezultirati ulaganjima više od deset miliona eura tokom ove dvije godine, jer znamo da dugi niz godina nije investirano u osavremenjavanje kontejnerskog terminala, kao i da je bila zapostavljena kako osnovna lučka infrastruktura, tako i suprastruktura, a naročito lučka mehanizacija-podsjetio je kazao je izvršni direkor Luke Bar Vladan Vučelić.

U tom smislu veoma je značajna i podrška Vlade Crne Gore, koja je potpisivanjem Aneksa 4 ugovora o korišćenju morskog dobra, stvorila uslove da Luka može razmišljati o razvoju. Partnerstvo Vlade neće izostati ni u budućem periodu.

-U Ministarstvu saobraćaja smo veoma zadovoljni organizacijom posla u Luci i radom menadžmenta, a Vlada je uvijek, prepoznavajući značaj ove privredne kompanije, spremna da je podrži- kazao je državni sekretar resornog Ministarstva Muamer Hajdarpašić.

-Bez jake Luke, nema ni jake privrede u Baru, ali i u Crnoj Gori i regionu. Zato je i opština Bar pouzdan partner ovoj važnoj kompaniji“, kazao je predsjednik opštine Dušan Raičević, koji je naglasio da će lokalna uprava pružiti maksimalnu podršku svim aktivnostima koje će Luka spovoditi u narednom periodu. On je podsjetio da je Opština intenzivno radila na pripremanju Odluke o naknadama za komunalije, posebno tretirajuću Slobodnu carinsku zonu, što je bio dodatni stimulans lokalne uprave da se investicije zaista i pokrenu.

Poslovnu 2019. godinu Luka Bar AD završila je sa ostvarenom dobiti od preko 930.000 eura, zavšenom procjenom imovine, raščišćenim bilansima, potpisanim Kolektivnim ugovorom i stvorenim preduslovima za razvoj u svim segmentima poslovanja.