DOO Vodovod I kanalizacija uvodi nove načine naplate potraživanja

U organizaciji Izvršnog direktora DOO Vodovod i kanalizacija, Mr Zorana Pajovića u prostorijama DOO Vodovod i kanalizacija održan je sastanak sa predstavnicima kompanije FOLDANA DEBT COLLECTION, koja se bavi pružanjem usluge naplate potraživanja.

„Imajući u vidu da je i pored niza pozitivnih indikatora kada je naplata u pitanju koje postižemo a koji su očigledni, kao što je činjenica da je u periodu od 2016 do 2018 te godine ostvaren ukupan rast naplate potraživanja od 9 odsto, potrebno uraditi više kada je riječ o naplati naših potraživanja.

Svjesni smo činjenice da je potrebno uložiti još dosta napora kako bi se naplata potraživanja dodatno unaprijedila a sve u cilju kreiranja uslova kvalitetnijeg pružanja usluga i očuvanja održivog sistema vodosnabdijevanja potrošača na području opštine Bar.

Polazeći od opredjeljenosti da konstantno poboljšavamo naš rad u planu je potpisivanje ugovora sa kompanijom FOLDANA DEBT COLLECTION kako bi smo uveli novi momentum i kvalitet u ovom veoma značajnom segment funkcionisanja našeg društva i ostvarili još bolji rezultat naplate naših potraživanja u narednom periodu.

Smatramo da će nam znanja i tehnologije koje ova globalno priznata kompanija posjeduje biti značajan partner na planu da naplatimo naša potraživanja i da je ta praksa danas prisutna kod prepoznatih i uspješnih kompanija čemu mi konstantno težimo,“navodi se u saopštenju.