Državljani Crne Gore od 2021. neće moći u zemlje Šengena bez putne dozvole

Ljudi koji posjeduju crnogorski pasoš, koji su do sada uživali u bezviznim putovanjima u zoni Šengena, zajedno sa državljanima oko 60 drugih zemalja, od sljedeće godine moraće da dobiju dozvolu za ulazak u bezgraničnu evropsku zonu.

Ova dozvola za putovanje, koja je poznatija kao ETIAS i označava evropski sistem informacija i autorizacije putovanja, primjenjivaće se na sve svjetske zemlje koje trenutno bezvizno putuju u bezgraničnu evropsku zonu tokom cijele godine, uključujući i Crnu Goru, od 1. januara 2021. godine, kada ETIAS treba da stupi na snagu.

ETIAS je online šablon, čija je glavna svrha od osnivanja da prati posjetioce i dozvoljava ulazak samo onima koji ispunjavaju uslove utvrđene bezviznim sporazumima sa trećim zemljama.

Dozvola će vlasniku omogućiti putovanje kroz zonu Šengena koju čine 22 članice EU, Island, Norveška, Lihtenštajn i Švajcarska. Uslovi za ulazak i boravak u šengen zoni kao i dozvoljeni period boravka ili svrha ulaska ostaće nepromijenjeni.

Šema je trebalo da bude pokrenuta u januaru 2020. godine, ali je prošle godine EU odlučila da je odloži do 2021. godine, kako bi se dovoljno vremena dalo EU-LISA, Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje velikim IT sistema u oblasti slobode, bezbjednosti i pravde, za uspostavljanje sistema potvrđeno je SchengenVisaInfo.com

Zašto će državljanima Crne Gore trebati ETIAS?

Nakon što su sporazumi o viznim olakšicama između Crne Gore i EU stupili na snagu 1. januara 2008. godine, Crna Gora je dodata na spisak država kojima nije potrebna viza 19. decembra 2009. godine.

Od tog datuma vlasnici crnogorskih biometrijskih pasoša mogu ući u šengen zonu, Bugarsku, Kipar i Rumuniju bez vize.

Kako se odredba ETIAS odnosi na sve zemlje šengena na listi EU državljana trećih zemalja sa izuzetim vizama, osim Andore, Monaka, San Marina i Vatikana, državljani Crne Gore takođe podliježu ovom zahtjevu.

EU je razgovarala o uspostavljanju ETIAS-a od 2016. godine, kao način da poveća sigurnost u EU, kako za svoje građane tako i za putnike drugih zemalja među kojima su državljani Crne Gore.

Šema će pomoći EU-u da nadgleda ko dolazi na njenu teritoriju prije nego što uopšte stigne do bilo kog ulaza u šengen, tako da na ovaj način bezbjednosna tijela mogu spriječiti ulazak kriminalaca, prestupnika i onih koji ilegalno borave, u to područje.