Dušan Raičević na 12. sjednici ZSO u Briselu

Na dvanaestoj sjednici Zajedničkog savjetodavnog odbora (ZSO) između Komiteta regiona EU i Zajednice Opština Crne Gore koja se održava u Briselu 18. i 19. juna u fokusu su odnosi Evropske Unije i  Crne Gore iz lokalne perspektive i pretpristupna pomoć EU Crnoj Gori. Naglašena je neophodnost bliske saradnje i komunikacije sa lokalnim vlastima o pitanjima vezanim za integracije i reformske procese u EU.

Delegaciju predstavnika crnogorskih opština su predstavljali članovi ZSO-a: Aleksandar Kašćelan, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje i kopredsjedavajući sa crnogorske strane; Dušan Raičević, Predsjednik Opštine Bar; Petar Smolović, Predsjednik Opštine Bijelo Polje i Ranko Mišnić, Predsjednik Opštine Mojkovac. Sjednici su prisustvovali i Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština i Vanja Starovlah, pomoćnik generalnog sekretara  za evropske integracije i međunarodnu saradnju, i Darko Mrvaljević, predsjednik Odbora za evropske integracije i medjunarodnu saradnju ZOCG.

U okviru prve teme “Odnosi EU-Crne Gore: najnovija dešavanja i uticaj na lokalni nivo” govorio je predsjednik opštine Bar, Dušan Raičević koji je ukazao na to da lokalne vlasti imaju ključnu ulogu u implementaciji zakonodavstva i politika EU, a time i u osiguravanju pozitivnog ishoda pridruživanja za cijelu zemlju.

“Predstavnici Zajednice opština i lokalnih vlasti zastupljeni su u radnim grupama za 7 pregovaračkih poglavlja od 33 i u dvije sektorske radne grupe za program IPA II od ukupno sedam grupa. Postoji potreba za većim učešćem lokalnih vlasti u ovim procesima jer će implementacija u konačnici biti u velikoj mjeri u nadležnosti lokalnih vlasti. Neophodno je da se obezbijedi okruženje i institucionalni okvir za aktivno učešće lokalnog nivoa u sljedećim koracima, kao što je program IPA III.” – rekao je Raičević i istakao da su lokalne vlasti u nepovoljnijoj poziciji u smislu pristupa sredstvima u odnosu na nacionalne institucije i civilno društvo.

Raičević je kratko predstavio aktivosti Opštine Bar u vezi sa EU projektima i rekao da se na teritoriji naše opštine u okviru kompanija u civilnom sektoru, bolnice i naše javne službe trenutno implementira više od deset prekograničnih projekata. “Opština Bar može učestvovati u dva bilateralna, dva trilateralna i tri transnacionalna programa. Mogućnost da učestvujemo u ovim programima omogućava nam da približimo naše društvo evropskim standardima. Opština Bar je veoma aktivna u pripremi projekata. Samo u prošloj godini i tokom ove godine podnijeli smo ukupno 23 projektne aplikacije za koje očekujemo pozitivne rezultate u evaluaciji.” – rekao je Raičević.

Sjednicom je kopredsjedavao Aleksandar Kašćelan, gradonačelnik Prijestonice Cetinje koji je naglasio da  je činjenica da se dvije trećine zakonodavstva EU sprovodi na lokalnom i regionalnom nivou što govori o neophodnosti uključivanja i konsultovanja lokalnih samouprava u svim fazama i aktivnostima procesa integracije, uključujući i konsultovanje prilikom pripreme Izvještaja o napretku zemlje.

Barbara Hesus Himeno, zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru je predstavila glavne nalaze iz godisnjeg  Izvještaja EK o Crnoj Gori, dok se ambasador Crne Gore pri EU, Bojan Šarkić osvrnuo na pozitivne aspekte pregovarackog procesa,ocijenivsi da politika prosirenja mora ostati sastavni dio EU agende.

Generalni sekretar ZOCG Refik Bojadžić je ukazao da bi veće uključivanje lokalnih vlasti u fazi izrade Izvještaja doprinijelo podizanju kvaliteta Izvještaja i preciznosti podataka koji se navode kako bi se predtavila realna slika o crnogorskim opštinama.

U okviru druge teme “Pretpristupna pomoć EU Crnoj Gori- šta sam dobili, šta smo naučili” predstavljena su iskustva Hrvatske, Poljske, kao i trenutno stanje korišćenja IPA programa u Crnoj Gori te perspektiva budućeg IPA 3 programa. Darko Mrvaljevic, predsjednik Odbora za EU integracije ZOCG istakao je naučene lekcije iz dosadasnjeg koriscenja EU fondova, kao i izazove koji stoje pred lokalnim upravama.