Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo iz Bara danas obilježava 12 godina postojanja

Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo iz Bara obilježava 12 godina postojanja. S obzirom na krizu izazvanu pandemijom i privremene mjere koje su na snazi u Crnoj Gori, ove godine za Dan fakulteta nije upriličena uobičajena svečana dodjela diploma svršenim studentima.

Iz tog razloga, dekan FPEP Bar prof. dr Rajko Novićević se u svom obraćanju posebno osvrnuo na diplomce, izrazio zahvalnost za povjerenje koje su iskazali povjerivši ovom fakultetu svoj akademski razvoj, a ujedno im i čestitao na uspješno okončanim studijama:

Ovo je prilika i trenutak koji želim iskoristiti sa ciljem da afirmišem vaše pregalaštvo i uloženi ne mali trud i rad kroz ciklus studiranja, kako bi danas sa ponosom stali rame uz rame sa svim onim mladim ljudima koji kroz svoj rad i razvoj postaju kredibilni činioci razvoja našeg društva i države. Znanje je moć, i drage koleginice i kolege, to je jedino što predstavlja vašu posebnost i ono što vam niko i nikada ne može oduzeti. To ste vi, a društvo koje želi i pretenduje da bude napredno to mora prepoznati. Vi ste učinili ali treba i dalje da činite sve što je do vas, da radite na sebi, permanentno, to je naprosto uslov savremenog rada i življenja, a na državi je da obezbijedi jednake uslove, odnosno ambijent dostojan čovjeka i njegovih sposobnosti. Svaki oblik društvene ili neke druge privilegovanosti, koji se ne temalji na postojanim i razvojnim vrijednostima, opšteprihvaćenim, znanju i sposobnostima, predstavlja put u neizvjesnost i beznađe. Budite istrajni i uporni na nimalo lakom putu mijenjanja prevashodno sebe, a time i društva u cjelini.

Takođe, dekan ove ustanove visokog obrazovanja se osvrnuo i na postignute rezultate iz prošle godine:

„U prethodnih godinu dana uspješno smo okončali proces akreditovanja i licenciranja studijskog programa „Pravo“, a ujedno i započeli edukaciju prve generacije studenata na osnovnim i postdiplomskim master akademskih studijskim programima iz oblasti pravnih nauka. Ovim smo postali jedini Pravni fakultet u primorskoj regiji Crne Gore. Pored navedenog, ono na šta smo posebno ponosni, jesu rezultati intezivnog rada u prethodnih godinu dana na internacionalizaciji i međunarodnoj saradnji. Tako, kroz Erasmus+ program, nekoliko naših profesora je održavalo predavanja u Sloveniji, na Visokoj školi za poslovne vede. Takođe, kroz pomenuti program koji traje još 3 godine, omogućeno je studentima Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo Bar da jedan semestar studiraju na pomenutoj ustanovi visokog obrazovanja u Ljubljani, sa pokrivenim svim troškovima transporta, smještaja, ishrane i dr.“

Poštujući mjere Nacionalnog koordinacionog tijela Crne Gore, svečanost dodjele diploma je odložena, a obilježavanje Dana ustanove upriličeno je nizom  aktivnosti koje su u skladu sa mjerilima NKT i u duhu društveno odgovornog ponašanja. U svijetlu aktuelnog trenutka, a u želji da ipak učine ovaj dan posebnim, organizovano je virtuelno druženje za diplomce i ostale studente. Da zabava bude potpuna pobrinule su se aktivne studentkinje Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, već afirmisani duo Anđa i Slađa. Organizovana je virtuelna diplomska žurka – online uživo uključenje putem instagram stranice Fakulteta, u kome su učešće uzeli  diplomci, sadašnji i svršeni studenti, predavači i prijatelji ustanove.