FPE Bar postao jedini sertifikovani ECDL centar za područje Bara, Budve i Ulcinja

Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar od 01.novembra ove godine postao je jedini sertifikovani ECDL ispitni centar za područje Ulcinja, Bara i Budve.

Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar predano radi na (opštoj) informatičnosti svojih polaznika kao i građanstva uopšte i postaje akreditovani međunarodni centar za obuku i testiranje, ovlašćen od strane ECDL (European Computer Driving License) fondacije.

Ovo je rezultat akcije izjednjačavanja crnogorskih kvalifikacija sa evropskim, a time i uslova za zapošljavanje i karijeru naših studenata, što će biti od posebne važnosti kada Crna Gora postane članica Evropske unije.
Primjenom ECDL-a, nastavni program Fakulteta za poslovnu Ekonomiju Bar obuhvata softverske programe koji se najčešće koriste u svakodnevnom radu po najnovijoj verziji ECDL Syllabusa 4.0.

U savremeno opremljenoj, kompjuterizovanoj učionici polaznike obučavaju i testiraju sertifikovani predavači po ECDL programu sastavljenom od četiri modula:
MODUL 1 – Osnove informacionih tehnologija
MODUL 2 – Osnove korišćenja interneta
MODUL 3 – Obrada teksta
MODUL 4 – Tabelarne kalkulacije

ECDL unapređuje pojedinačna znanja o informacionim tehnologijama, daje respektabilne računarske vještine, unapređuje ličnu efikasnost na poslu i u svakodnevnom životu i obezbjeđuje internacionalno priznatu kvalifikaciju za poznavanje vještina rada na računaru predstavljaju i sistem sertifikacije znanja iz oblasti IT-a, koji priznaje više od 160 zemalja svijeta.

Kurs je intenzivan i podrazumijeva 10 radnih dana po 3 školska časa, pri čemu su 2 časa predviđena za predavanja, dok je treći čas svakog dana rezervisan za praktične vježbe.

Polaganje modula se zakazuje u terminu koji odgovara kandidatima, a nakon uspješno položenog ispita kadidati dobijaju ECDL indeks i sertifikat.