Gradi se hotel sa pet zvjezdica u Baru

U Baru će se graditi hotel sa pet zvjezdica, a Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima,

Foto routes

Kako je saopšteno, riječ je zemljišnoj parceli ukupne površine 29.071 metara kvadratnih.

Tenderska komisija treba da sprovede postupak prodaje nepokretnosti putem prikupljanja ponuda, pri čemu je minimalna cijena zemljišta u postupku prodaje 132 eura po metru kvadratnom.

Kao jedan od kvalifikacionih uslova za učešće na tenderu predviđeno je dostavljanje od strane ponuđača Pisma o namjerama, potpisanog sa renomiranom kompanijom koja u svom vlasništvu ili suvlasništvu i pod upravljanjem ima najmanje dva hotela i rizorta u kategoriji od minimum pet zvjezdica. Minimum investicionih ulaganja je određen u iznosu od 50 miliona eura za period od 5 plus 3 godine.

U raspravi je naglašeno da Bar, kao turistička destinacija, nema ni jedan hotel visoke kategorije sa pet zvjezdica, te da bi izgradnja takvog hotela doprinijela bržem razvoju opštine i države u cjelini.