Građani platili 7,6 miliona eura gubitaka struje

Gubici na distributivnoj mreži prošle godine su iznosili 18,3 miliona eura, od čega je u tarife na računima za struju prebačeno 7,6 miliona.

Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) kazali su Dnevnim novinama da je ostvarenje gubitaka u distribuciji električne energije u 2018. godini iznosilo 371,6 gigavat-sati ili 13,83 odsto ukupno preuzete struje, tačnije energije koja je ušla u distributivni sistem.

“Posmatrano finansijski, trošak gubitaka za 2018. godinu iznosio je 18,3 miliona eura. Od tog iznosa u tarife j e transponovano 7,6 miliona eura, što je utvrdila Regulatorna agencija za energetiku, Odlukom o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije, za drugu regulatornu godinu trogodišnjeg regulatornog perioda od 2017. do 2019. godine”, precizirali su u CEDIS-u.

U kompaniji procjenjuju da će preko ovogodišnjih računa potrošači gubitke na mreži platiti 7,7 miliona.

“Odlukom Regulatorne agencije za energetiku utvrđen je trošak gubitaka koji se transponuje u tarife za treću godinu regulatornog perioda, od 2017. do 2019, u iznosu od 7,7 miliona eura”, rekli su u CEDIS-u.

U Regulatornoj agenciji za energetiku RAE su kazali da je CEDIS-ov stepen gubitaka u prošloj godini bio veći od dozvoljenog, koji iznosi 8,43 odsto i utvrđen je u skladu sa zakonom, na osnovu revidovane studije gubitaka.

“Regulatornim tretmanom osigurano je da kupci električne energije snose upravo troškove dozvoljenih gubitaka. Troškovi koji su prouzrokovani razlikom izme đu ostvarenih u odnosu na dozvoljene gubitke, predstavljaju isključivo finansijski gubitak za CEDIS”, objasnili su u RAE.

Predstavnici RAE su dodali da gubici u distributivnom sistemu u prethodnim godinama bilježe znatno smanjenje.

“Tako su sa 21 odsto, koliko su ostvareni u 2012. godini, gubici u 2017. godini svedeni na 14,96 odsto, odnosno na 13,83 odsto, koliko su iznosili u 2018. godini”, kazali su Dnevnim novinama u Agenciji.

Gubici na prenosnoj mreži za 2018, kako su naveli u RAE, biće dostupni do polovine ove godine. Oni navode da su u ovom trenutku poznati gubici nastali u prenosnom sistemu 2017.

“Stepen gubitaka u prenosnom sistemu, nastalih usljed prenosa električne energije za potrebe kupaca u Crnoj Gori, u 2017. godini iznosio je 3,52 odsto i ne prelazi dozvoljenu granicu od 3,73 odsto utvrđenu u skladu sa zakonom i na osnovu revidovane studije gubitaka”, rekli su u RAE.

Podaci Crnogorskog elektroprenosnog sistema CGES pokazuju da je nivo gubitaka u prenosnom sistemu, koji se odnose isključivo na tehničke gubitke, u 2017. godini iznosio 2,26 odsto, što je na nivou prosjeka u evropskim prenosnim mrežama.

“Trošak koji je CGES imao po osnovu gubitaka struje u prenosnom sistemu u 2017. godini iznosi 6.950.435 eura. Gubici u prenosnom sistemu se odnose isključivo na tehničke gubitke i predstavljaju gubitke usljed proticanja električne energije kroz provodnike i transformatore”, kazali su Dnevnim novinama u CGES-u.