Grupa Njemacakoji žive i rade u Baru donirala 8.280 eura za barske vatrogasce

Grupa od 25 Njemaca koji žive i rade u Baru prikupili su i donirali finansijska sredstva Službi zastite i spašavanja Opštine Bar kao vid podrške i zahvalnosti za nedavnu akciju prilikom velikog požara koji je zahvatio Šušanj -Zeleni pojas, kao i za sve druge koje vatrogasci sprovode u kriznim situacijama.

Foto: Opstina Bar

Komandir Službe zaštite i spašavanja Darko Vidaković zahvalio se na vrijednoj donaciji i istakao da ga raduje što je njihovo angažovanje i rad prepoznato, te da je ovo podstrek za dalje akcije za potrebe spašavanja i zaštite stanovništva. Predsjednik Opštine Dušan Raičević je u ime administracije i Službe zaštite i spašavanja izrazio zahvalnost na doniranim sredstvima. ” Ovo je potvrda da Bar sve više biva prepoznat ne samo od strane turista iz Zapadne Evrope već i da oni kroz svoje posjete Baru prepoznaju benefite i tako planiraju svoj život kod nas.Ova vrijedna donacija sakupljena od 25 Njemaca koji žive u Baru sjajan je gest i jedan od vidova zahvalnosti našim vatrogascima koji su prethodnih dana bili i koji su kroz svoje angažovanje u kontinuitetu naši heroji.Ovo je pokazatelj da ljudi koji se odlučuju za Bar kao mjesto života nastoje da se kroz ovakve vidove pažnje dodatno integrišu u društvo.

Bar je prepoznat kao mjesto otvoreno za sve koji žele da žive ovdje i ovo danas je potvrda da zajednički kreiramo ambijent koji je povoljan za život i rad, s obzirom na to da većina ljudi koji su prikupili sredstva za Službu zaštite i spašavanja su svoje biznise prenijeli u Bar.

Oni rade na promociji Bara i Crne Gore kao turističke destinacije.

Povoljnosti koje se sa nivoa države pružaju ovim ljudima su dodatni motiv, a mi sa lokalnog nivoa kroz otvoreni odnos komunikacije sa svima njima kreiramo povoljni ambijent za grad.” , istakao je Raičević.

U ime donatora prikupljena sredstva u iznosu od 8.280 eura urucili su Paul Willemsen koji je pokretač ove akcije i Michael Bader koji vec 15 godina živi i radi u Baru i aktivno doprinosi promociji destinacije.