Gubitak za devet mjeseci 5,37 miliona EUR

Luka Bar završila je treći kvartal sa neto gubitkom od 5,37 miliona EUR, dok je u istom prošlogodišnjem periodu ostvaren profit od 606,64 hiljade EUR.

Poslovni prihodi kompanije su, prema podacima iz konsolidovanog izvještaja o poslovanju koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, na kraju septembra iznosili 6,47 miliona EUR, što je 21,5 odsto manje nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi Luke Bar su pali 9,4 odsto na 6,74 miliona EUR. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 4,28 miliona EUR, amortizacije i rezervisanja 760,76 hiljada EUR, a materijala 942,3 hiljade EUR. Ostali poslovni rashodi iznosili su 634,63 hiljade EUR.

Ukupna aktiva kompanije na kraju septembra je vrijedila 72,52 miliona EUR, što je četiri odsto manje nego u uporednom periodu.

Akumulirani gubitak kompanije iznosi 7,6 miliona EUR, dugoročna rezervisanja i obaveze 3,16 miliona EUR, a kratkoročna 3,03 miliona EUR.

Odložene porekse obaveze iznose 1,5 miliona EUR.

Većinski vlasnik Luke Bar je država sa 54,05 odsto akcija.

Iza EK-Zbirnog kastodi računa 1 krije se, prema podacima Centralne depozitarne agencije, vlasnik 2,6 odsto akcija, a iza CK-Zbirnog kastodi računa 1 vlasnik 2,34 odsto dionica. Fondovima Trend i HLT pripada 2,05 odsto, odnosno 1,75 odsto akcija, a Društvu za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG, 1,18 odsto.

Ostali akcionari imaju manje od jedan odsto udjela.