Gužva u Luci Bar: Vlada uvodi još privatnika u posao

Vlada je odlučila da uvede još koncesionara za lučke usluge u akvatorijumu Luke Bar, s obzirom da je povećan broj brodova odnosno pretovar tereta.

Lučke usluge u akvatorijumu obavlja “Ocean Montenegro” u svojstvu koncesionara od 2010. godine, a koncesija je dodijeljena na 30 godina.

“Imajući u vidu da je u proteklom periodu povećan broj brodova odnosno pretovara tereta, uvođenjem novih koncesionara omogućiće se još veći nivo pružanja kvalitetnih, specijalizovanih i integrisanih usluga svim korisnicima”, saopštila je Vlada nakon jučerašnje sjednice na kojoj je donijela odluku o izmjeni ugovora o koncesiji.

Dodjelom koncesije za lučke usluge, saglasno svim domaćim i međunarodnim propisima i standardima, doprinosi se povećanju sigurnosti, bezbjednosti i kvalitetu usluga u ovoj oblasti, ocijenili su.

U usvojenom dokumentu se podsjeća da je koncesioni akt bio na javnoj raspravi i da je stiglo dosta primjedbi i predloga. Nakon analize sugestija i sagledavanja benefita za državu i zapošljavanje, Vlada je, kako se dodaje, odlučila da dodijeli još koncesija za pružanje lučke usluge.

U predlogu izmjena ugovora o koncesiji se navodi da ukoliko je godišnji prihod društva do 2 miliona eura, godišnja varijabilna naknada je 1,5 odsto tog prihoda. Ukoliko je iznad dva miliona, godišnja varijabilna naknada je jedan odsto godišnjeg prihoda.