Iz prometa povučeno više antibiotika

Crnogorska Agencija za ljekove i medicinska sredstva CALIMS donijela je odluku da se iz prometa povuče više antibiotika pipegal, palin i pipem od 200 miligrama, zbog rizika od ozbiljnih neželjenih dejstava koja zahvataju mišićno-koštani i nervni sistem.

U CALIMS-a su istakli da je Evropska komisija u martu formalno završila dvogodišnju naučnu procjenu bezbjednosti hinolonskih i fluorohinolonskih antibiotika. Ova odluka je pravno obavezujuća za sve države članice Evropske unije.

“Iako Crna Gora nije članica, CALIMS prilikom predlaganja mjera koje će se sprovesti, u interesu javnog zdravlja, uzima u obzir najnovije, na naučnim dokazima zasnovane preporuke nadležnih autoriteta za ljekove u zemljama Evropske unije, u prvom redu Evropske agencije za ljekove i njenog Komiteta za bezbjednost”, objavljeno je na sajtu CALIMS-a.

Iz Agencije poručuju da građani Crne Gore ne treba da budu zabrinuti jer do sada nije prijavljen nijedan slučaj sumnje na ozbiljna neželjena dejstva na mišićno-koštanom i nervnom sistemu nakon primjene ovih ljekova.

“Ukidanje dozvola za ljekove koji sadrže pipemidnu kiselinu i njihovo povlačenje iz prometa u Crnoj Gori neće uticati na dalje liječenje pacijenata sa urinamim infekcijama, jer su dostupni drugi antibiotici. Za sve informacije u vezi sa daljim liječenjem, pacijenti treba da se obrate svom ljekaru”, tvrde u CALIMS-u.

Podsjećaju da su se ovi ljekovi izdavali isključivo na ljekarski recept i dodaju da se u Crnoj Gori od predstavnika fluorohinolonskih antibiotika nalaze ljekovi koji sadrže ciprofloksacin, levofloksacin i moksifloksacin.

“Pozivamo zdravstvene radnike da prijave svaku sumnju na neželjena dejstva nakon primjene fluorohinolonskih antibiotika, posebno upaljene i ozlijeđene tetive, bola u mišićima i mišićne slabosti, bola u kostima i otoka, kao i osjećaja igli i trnaca, umora, depresije, konfuzije, suicidalnih misli”, poručili su iz CALIMAS-a.