JAVNI POZIV ZA DODJELU NAGRADE “24.NOVEMBAR”

Na osnovu Odluke o ustanovljavanju i dodjeljivanju javnih priznanja i zvanju počasnog građanina, Žiri za dodjelu nagrade „24.novembar“ objavljuje

JAVNI POZIV

  1. Pozivaju se građani, preduzeća, ustanove, nevladine organizacije, političke partije i stranke i drugi subjekti sa sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji Opštine Bar, da predlože kandidate za dodjelu nagrade „24.novembar“, koja se kao poseban oblik priznanja ove godine dodjeljuje povodom praznika Opštine Bar „24.novembar – Dan oslobođenja Bara“.

  1. Predlagati se mogu pravna lica i pojedinci koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na teritoriji Opštine Bar ili van nje, čija ostvarenja u svim oblastima rada i stvaralaštva u proteklom petogodišnjem periodu, a u izuzetnim slučajevima i u dužem stvaralačkom periodu imaju, prema ocjeni predlagača, poseban značaj za Opštinu Bar.

Predlagati se mogu kada za to postoje naročito opravdani razlozi i pojedinci koji su preminuli.

Dosadašnji dobitnici nagrade se ne mogu predlagati kao kandidati za nagradu.

  1. Predlozi za dodjelu nagrade „24.novembar“ se podnose u pisanoj formi sa obrazloženjem na osnovu kojeg Žiri može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata predloženih kandidata, najkasnije do 06.11.2019. godine.

  1. Predlozi se dostavljaju na adresu: Skupština opštine Bar – Žiri za dodjelu nagrade „24.novembar“, Bulevar revolucije broj 1.

  1. Za sva bliža obavještenja kontakt telefon je: 301-427, fax 301-428 i e-mail: skupstina.opstine@bar.me