Javni poziv za dodjelu podrške razvoju maslinarstva za 2019. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podrške razvoju maslinarstva, kroz Agrobudžet za 2019. godinu.

Bespovratnu podršku u iznosu do 50 odsto investicije korisnici mogu iskoristiti za podizanje novih, nabavku opreme za čuvanje i skladištenje maslinovog ulja, upravljanje biljnim otpadom, kao i za izradnju podzida u cilju čuvanja zemljišta od erozije. Za kultivisanje neobradivog zemljišta za sadnju maslina bespovratna podrška iznosi do 60%, dok je za revitalizaciju maslinjaka podrška 7 eura po revitalizovanoj maslini.

Podržavaju se investicije u cilju povećanja površina pod novim zasadima i boljeg iskorištavanja starih zasada, kao održavanje i širenje plasteničke proizvodnje. Podrška nabavci opreme za maslinarstvo usmjerena je na osavremenjavanje proizvodnje, a poseban akcenat stavlja se na kultivisanje neobradivog zemljišta za sadnju maslina, kao i na uređenje maslinjaka.

Korisnici podrške po ovom javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva, koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i upisani u Registar proizvođača maslina i/ili Registar proizvođača maslinovog ulja u momentu podnošenja zahtjeva za odobravanje podrške.

Podrška se obezbjeđuje u iznosu do 50% od ukupno prihvatljivih troškova, osim za kultivisanje neobradivog zemljišta za sadnju maslina gdje iznosi do 60%. Ukupna vrijednost prihvatljivih investicija je do 10.000 eura. Poljoprivredno gazdinstvo može konkurisati sa samo jednim zahtjevom i može ostvariti maksimalnu visinu podrške do 5.000 eura u toku godine.

Rok za dostavljanje zahtjeva je 01. novembar 2019. godine.

Maslinari mogu iskoristiti i brojne druge mjere podrške

Osim podrške koju mogu ostvariti kroz ovaj javni poziv, maslinarima je na raspolaganju i direktna podrška po hektaru, odnosno subvencije za biljnu proizvodnju, gdje je iznos podrške 180 eura po hektaru, a za mlade do 40 godina i dodatnih 10 eura po hektaru.

Takođe, na raspolaganju su im i mjere podrške koje se odnose na nabavku mehanizacije, kopanje bunara, zatim organsku proizvodnju, očuvanje genetičkih resursa i druge. Stoga, maslinari, kao i poljoprivredni proizvođači iz drugih sektora, imaju niz mogućnosti i priliku da iskoriste značajnu finansijsku podršku i da unaprijede proizvodnju i konkuretnost.