Kadrovske promjene u policiji: Magovčević načelnik u Baru, Drobac komandant Posebne jedinice

Kolegijum direktora Uprave policije je danas donio odluku o kadrovskim promjenama. Novi načelnik Centra bezbjednosti Bar od danas je Veselin Magovčević, koji je do sada bio komandant Posebne jedinice policije. Za komandanta Posebne jedinice policije postavljen je Miodrag Drobac, dosadašnji zamjenik komandanta Protivterorističke jedinice (nekadašnje Specijalne antiterorističke jedinice), saopšteno je iz Uprave policije.

Komandant Jedinice za podršku i logistiku u novoformiranom Sektoru specijalne policije je Dragiša Mugoša koji je do sada obavljao poslove rukovodioca Odjeljenja policije u Centru bezbjednosti Podgorica.

“Za načelnika Forenzičkog centra postavljen je prof.dr. Aleksandar Ivanović, koji je u Forenzičkom centru do sada obavljao poslove rukovodioca Grupe za postupanje sa dokaznim materijalom, forenzičku analitiku i kontrolu kvaliteta. Za zamjenika načelnika Forenzičkog centra, koje je novoformirano radno mjesto, postavljena je Sandra Kovačević koja je do sada bila rukovodilac Grupe za DNK analizu u Forenzičkom centru”, ističu u Upravi policije.

Za v.d. načelnika Odsjeka za međunarodnu operativnu saradnju INTERPOL – EUROPOL – SIRENE postavljen je Dejan Boljević koji je do sada obavljao poslove rukovodioca Grupe za ciljane potrage u ovom Odsjeku.

Iz Uprave policije je pojašnjeno da je novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji predviđena reorganizacija poslova i zadataka u mnogim segmentima, kao i sistematizacija novih organizacionih jedinica, a sve sa ciljem još efikasnijeg obavljanja policijskih poslova i zadataka, posebno u borbi protiv organizovanog kriminala.

“Cilj je da Uprava policije, na što jednostavniji i brži način, uz angažovanje svakog pojedinca na radnim mjestima na kojima može dati svoj maksimum, postiže što bolje rezultate, u skladu sa evropskim standardima kojima naša policija teži i organizaciono i u radu i djelovanju”, zaključuju u Upravi policije.