Kako i gdje možete zamijeniti oštećeni novac?

Koliko puta vam se desilo da vam prilikom kupovine budu vraćene novčanice koje su pocijepane, oštećene ili lijepljene. Ukoliko je to slučaj onda ne brinite jer Centralna banka Crne Gore vrši zamjenu oštećenog euro novca (novčanice i kovani novac), koji je nepodoban za dalju upotrebu. Zamjena oštećenog euro novca vrši se bez nadoknade. Poslovne prostorije nalaze se u ulici Novaka Miloševa bb u Podgorici.

Osnovni preduslovi za zamjenu oštećene euro novčanice je prezentovanje više od 50% novčanice u jednom komadu ili da je prezentirana kompletna novčanica iscijepana na više komada, da je novčanica autentična, kao i da je porijeklo novčanice nesporno. Ukoliko su ispunjeni navedeni uslovi Centralna banka će izvršiti zamjenu oštećenog novca.

Prilikom zamjene novca vrši se identifikacija lica koje je donijelo novac na zamjenu, upisuju podaci o donosiocu i serijski brojevi novčanica.

Zamjenu novčanica sa većim stepenom oštećenja (natrule, zamašćene, umrljane, impregrirane…) Centralna banka Crne Gore može izvršiti, u posebnom postupku, uz saradnju sa nadležnim organima u Crnoj Gori ili inostranstvu.

“Centralna banka Crne Gore neće vršiti zamjenu nepodobnih euro novčanica i kovanog novca ukoliko se radi o namjernom oštećenju, oštećenju sa nečasnim namjerama, ako se sumnja da euro novčanice i kovani novac potiču iz kaznenog djela, bitnijem gubitku težine kovanog novca i slično”, kažu iz Centralne banke.

Za više detalja pogledati Odluku o provjeri podobnosti i autentičnosti i vraćanju u opticaj euro novčanica i kovanog novca, „Sl. list Crne Gore“ br. 35/11, 61/18.