Kamere na 42 kritične lokacije

Prvi grad u Crnoj Gori u kome će biti postavljen video-nadzor na lokacijama koje su u Centru bezbjednosti definisali kao kritične je Bar.

Grad pod Rumijom je Ministarstvo unutašnjih poslova odredilo za realizaciju pilot projekta “Bar Safe City” (Siguran grad) pa će uskoro na 42 mjesta biti postavljene nadzorne kamere.

Načelnik Centra bezbjednosti Veselin Magovčević objašnjava da Bar nije slučajno izabran, piše Pobjeda.

“Dešavanja u proteklom periodu, uz kompleksnu bezbjedonosnu situaciju, ukazuju da je Bar grad gdje su se prethodnih godina desila najteža krivična djela (protiv života i tijela) koja su ostala neriješena. To je i grad, koji je za razliku od drugih primorskih opština, posjećen i van turističke sezone, a prepoznat je po konstantnoj stopi kriminaliteta počev od devedesetih godina. Upravo ta dešavanja i analize koje su uslijedile, rezultirali su da je Bar određen za realizaciju pilot projekta ugradnje video-nadzora, a sve u cilju podizanja na viši nivo lične i imovinske sigurnosti građana i sveukupne bezbjednosti na ovom području”, objašnjava Magovčević.

Projektu Bar Safe City prethodio je niz sastanaka menadžmenta CB, opštine, kao i na nivou MUP-a.

“Prezentacija ideje zainteresovala je rukovodstvo kompanije M-tel, koja je, uvidjevši značaj projekta za dobrobit građana, ustupila kompletnu infrastrukturu na korišćenje bez nadoknade”, kaže načelnik CB Bar.

U međuvremenu dobijena je saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka koja omogućava početak projekta videonadzora. Partner u projektu je i opština Bar.

Predsjednik opštine Dušan Raičević kaže da je prema nezvaničnim informacijama, vrijednost projekta koji će se realizovati u tri faze, dva i po miliona eura.

“Opština će obezbijediti dio sredstava. Dogovor je da troškovi softverskog rješenja, odnosno poboljšanje administrativnih kapaciteta, bude obaveza MUP-a, a opština će, po unaprijed definisanoj specifikaciji, nabaviti hardverske komponente”, objašnjava Raičević.

On ističe da Bar ima kapacitet za realizaciju projekta najavljenog prije dvije godine i to prije svega zbog dobro postavljene infrastrukture telekomunikacionih operatera.

Iz MUP-a najavljuju da je krajnji rok za raspisivanje tendera i otpočinjanje prve faze tog izuzetno važnog projekta, najkasnije do kraja septembra, što uz postojeću infrastrukturu, kako ističe čelni čovjek policije u gradu pod Rumijom “predstavlja garant da se sa što manje ulaganja u vrlo kratkom vremenskom roku može sprovesti projekat koji će uz postavljanje nadzora na predloženim lokacijama 100 posto pokriti kompletnu opštinu Bar i sve važne saobraćajnice i prilazne puteve”.

MUP, ranije je saopšteno iz tog Vladinog resora, planira da za postavljanje video-nadzora u Podgorici, Nikšiću, Baru, Budvi, Kotoru i Herceg Novom, do 2021. godine potroši pet miliona.

Raičević: Dodatna bezbjednosna komponenta

Govoreći o reakcijama građana na projekat, Dušan Raičević ukazuje da “moramo biti svjesni da je riječ isključivo o bezbjednosnoj komponenti”. Iako će Baru biti potrebno još neko vrijeme da se od grada prepoznatog po visokom stepenu kriminaliteta profiliše u sigurno mjesto za život, stepen teških krivičnih djela je evidentno u padu.

“Mi o Baru sve manje i manje pričamo kao o opštini koja puni stupce crne hronike. Sada govorimo o bezbjednom gradu, a na unapređenje bezbjednosti građana i turista, uticale su aktivnosti i mjere koje preduzima MUP. Želim da građani shvate da je projekat video-nadzora javnih površina isključivo dodatna bezbjedonosna komponenta, pa nema mjesta poređenju sa “Velikim bratom” koji će da snima i kontroliše. Ne želimo da kontrolišemo, isključivo želimo da unaprijedimo bezbjednost naših sugrađana. Video-nadzor na kritičnim lokacijama značajno će uticati na smanjenje broja problema sa kojima se lokalna uprava svakodnevno suočava – pitanjem komunalnog reda, bezbjednošću saobraćaja”, poručuje predsjednik opštine Bar.