Komunalna policija Bar poziva građane da poštuju propise

Komunalna policija Opštine Bar vrši pojačanu kontrolu odlaganja otpada van mjesta gdje je to predviđeno i u prethodnom periodu sankcionisala je više lica zbog nepropisnog odlaganja kabastog i drugog otpada. U daljem periodu nastaviće sa sankcionisanjem lica koja ne budu vodila računa o čistoći našeg grada.


Takođe, počelo je postavljanje limitatora za jačinu zvuka u ugostiteljskim objektima shodno Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu. Limitator zvuka je postavljen u ugostiteljskom objektu caffe bar „AS“ koji se nalazi u ulici Obala Iva Novakovića u Sutomoru. U narednom periodu nastaviće se sa postavljanjem limitatora u svim ugostiteljskim objektima koji budu koristili akustične i elektroakustične uređaje sa dodatnim ozvučenjem u ugostiteljskom objektu i van njega.
U koordinaciji sa Upravom za inspekcijske poslove, Komunalna policija će redovnim komunalnim nadzorom vršiti detaljnu kontrolu auto taxi prevoza i sankcionisati sve preduzetnike koji obavljaju tu djelatnost bez potrebne dokumentacije, sa akcentom na posjedovanje posebnih registarskih tablica BR TX _ _ _ , kako je propisano Odlukom o auto – taksi prevozu na teritoriji opštine Bar.
Apelujemo na sve građane da poštuju propise, da komunalni i drugi otpad odlažu u posudama za odlaganje, a ukoliko zateknu druga lica da odlažu otpad van tog mjesta iste prijave na broj call centra Komunalne policije 060 000 800.
Takođe, obavještavaju se svi vlasnici ugostiteljskih objekata da počnu proceduru instaliranja, podešavanja i plombiranja limitatora jačine zvuka jer će, u suprotnom, Komunalna policija primjenjivati mjere i radnje saglasno propisima i svojim nadležnostima.