Komunalna policija koristiće ručni sprej i palice

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji. Generalna direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu Ministarstva javne uprave,  Jadranka Vukčević je predstavila Predlog zakona na Konferenciji za medije održanoj nakon 114. sjednice Vlade.

„Imajući u vidu da se u toku primjene postojećeg zakona ukazala se potreba za unapređenjem pojedinih zakonskih rješenja,čime bi se otklonile određene slabosti u funkcionisanju službe komunalne policije i time stvorili dodatni uslovi za efikasnije obezbjeđenje komunalnog reda u jedinicama lokalne samouprave i Vlada je utvrdila izmjene i dopune ovog zakona”, rekla je Vukčević.

Izmjene se  prije svega odnose na uvođenje novih ovlašćenja, kao što su upotreba ručnog spreja sa nadražavajućim dejstvom, razradu postojećih ovlašćenja kao što su usmeno naređenje, upozorenje, upotrebe službene palice.

“Te upotrebu sredstava prinude u situacijama pružanja aktivnog i pasivnog otpora subjekta nadzora, mogućnost uspostavljanja međuopštinske saradnje u obezbjeđivanju  komunalnog reda i jačanje odgovornosti komunalnih policajaca“, kazala je Vukčević.

Prema njenim riječima, izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji dodatno se unapređuje pravni okvir za organizovanje i djelovanje komunalne policije.

“Što će doprinijeti jačanju efikasnosti rada komunalne policije, kako bi uspješno suzbijala nezakonite radnje u obezbjeđivanju komunalnog reda i time  doprinijela vladavina prava  na lokalnom nivou”, zaključila je Vukčević.