Konkurs za dodjelu stipendija talentovanim studentima

Opština Bar – Sekretarijat za kulturu, sport i mlade raspisuje konkurs za dodjelu stipendija talentovanim studentima za studijsku 2019/2020 godinu

Pravo na stipendiju mogu da ostvare redovni studenti druge i narednih godina primijenjenih osnovnih i akademskih studija i specijalističkih studija, bez obzira na mjesto studiranja.

Pravo na stipendiju imaju studenti koji:

 • imaju prebivalište u Opštini Bar najmanje godinu dana do dana raspisivanja konkursa;

 • su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodnih godina studija sa najnižom prosječnom ocjenom 9,00;

 • nijesu obnovili ni jednu godinu tokom studija;

 • nijesu u radnom odnosu;

 • nijesu stariji od 25 godina.

Kandidat koji konkuriše za dodjelu stipendije uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih;

 2. Potvrdu o prebivalištu;
 3. Potvrdu o upisu godine studija;
 4. Potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina;
 5. Potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni;

 6. Dokaz da nije u radnom odnosu

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana raspisivanja konkursa.

Prijave se podnose na adresu: Opština Bar – Sekretarijat za kulturu, sport i mlade, Bulevar Revolucije br. 1, sa naznakom: za Konkurs za stipendiranje talentovanih studenata ili na šalterima Građanskog biroa u Opštini Bar.