Kursne razlike odvele u minus brodarske kompanije

Obije brodarske kompanije su u prva tri kvartala prošle godine poslovale negativno. Izvršni direktori Crnogorske i Barske plovidbe tvrde da je to posljedica kursnih razlika, odnosno pariteta eura i dolara. I lani je Vlada platila dvije rate kredita od 5,8 miliona dolara za kupovinu dva broda Crnogorske plovidbe, dok je Barska plovidba sama platila svoju ratu od 2,5 miliona dolara kineskoj Exim banci za svoja dva broda.

Izvršna direktorka Crnogorske plovidbe Marija Vukmirović kazala je da nemaju finansijske rezultate za prošlu godinu, ali da su u prvom kvartalu bili 47.782 eura u plusu, a u drugom i trećem u minusu 1,63, odnosno 2,21 milion eura.

“Negativni finansijski rezultati isključivo su posljedica kursnih razlika zbog kredita. Realni poslovni pokazatelji su imali pozitivan trend, ali nedovoljan da pokrije kursne razlike”, kazala je Vukmirović Pobjedi i dodala da se nadaju povoljnom rezultatu na kraju poslovne 2018.

Ni izvršni direktor Barske plovidbe Tihomir Mirković nema podatke o poslovanju u 2018. i navodi da su podložni uticaju kursnih razlika.

“Kredit za brodove i prihodi od njihovog iznajmljivanja su u američkim dolarima, a obaveza je da se poslovne knjige i bilansi vode u eurima. Zbog velikog iznosa kredita od 46,4 miliona dolara, male promjene u paritetu eura i dolara se značajno odražavaju na naše poslovne knjige, stvarajući prividan dobitak ili gubitak”, objasnio je Mirković i naglasio da je najbitnije da je poslovanje kompanije stabilno.

Prema izvještaju o poslovanju na sajtu Montenegroberze, Barska plovidba završila je treći kvartal sa 1,94 miliona eura u minusu, dok je u istom periodu 2017. bila 3,62 miliona u plusu. Vukmirović je kazala da je djelimično zadovoljna poslovanjem u prošloj godini, jer su ugovorili veće cijene najma za oba broda.

“Time smo stvorili uslove za servisiranje obaveza prema zaposlenima i dobavljačima, ali nedovoljno za otplatu kredita”, kazala je Vukmirović i dodala da im je plan da oba broda plove bez ijednog dana zastoja, kao što je do sada bio slučaj i da uspješno prolaze kontrole u svim lukama. Objasnila je da sa postojećim cijenama najma mogu samo da učestvuju u otplati duga, tim prije što se prognozira blagi rast cijena najma u ovoj godini.

Kredit Crnogorske plovidbe bez kamate je iznosio 47,39 miliona dolara, a ukupna kamata 11,16 miliona. Do sada je otplaćeno 24,5 miliona dolara, od čega je država platila 21 milion, kompanija 3,6 miliona, plus učešće za kredit od 8,36 miliona dolara. Lani je država platila 5,8 miliona dolara, a obaveza ove godine je 5,64 miliona. Sljedeća rata od 2,84 miliona dospijeva 21. januara, a preostali dug po osnovu kredita iznosi 34,1 milion.