Kvadrat komunalija u Baru od 28 do 126 eura

Vlada je, na sjednici u četvrtak, dala saglasnost opštini Bar na prijedlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.Odlukom je određeno da troškove komunalnog opremanja građevinskog zemljište plaća investitor, a visina naknade utvrđuje se u zavisnosti od tri kriterijuma: stepena opremljenosti građevinskog zemljišta, prosječnih troškova i učešća investitora u komunalnom opremanju.

Stepen opremljenosti građevinskog zemljišta iskazuje se koeficijentom opremljenosti po zonama. Odlukom je definisano sedam zona a, vrijednost koeficijenata iznosi 1,8 (I zona), 1,6 (II), 1,4 (III), 1,2 (IV). U V zoni koeficijent iznosi 1, u VI 0,8 a u VII 0,6.

Prosječno, za trošak komunalnog opremanja na nivou svih zona određen je iznos od 70 eura po kvadratnom metru. Naknada po kvadratnom metru u zavisnosti od zone iznosi od 28 eura za sedmu do 126 eura za prvu zonu.

U drugoj zoni kvadrat komunalija će se plaćati 112 eura, trećoj 98, četvrtoj 70, petoj 56 a šestoj 42 eura. Članom 10 odluke propisana je dužnost investitora da zahtjev za utvrđivanje naknade podnese nadležnom organu najkasnije 30 dana prije podnošenja prijave građenja.

“Naknada se plaća u novčanom iznosu, a izuzetno može i kroz izvođenje radova na komunalnom opremanju građevinskog zemljišta i ustupanjem izgrađenog prostora”, stoji u odluci.

Investitor naknadu može platiti i u jednakim mjesečnim ratama. Za objekte osnovnog stanovanja do 200 kvadrata neto površine i objekte do 500 kvadrata neto površine na period do pet godina, za ostale objekte do tri godine. Opština je predvidjela mogućnost umanjenja naknade u zavisnosti od namjene objekta. Za objekte stanovanja do 100 kvadrata u zonama II do VI i za garaže u podzemnim etažama potrebno je platiti pet odsto utvrđene naknade. Naknade za privredne objekte i otvorene parcele namijenjene obavljanju djelatnosti umanjuju se za 70 odsto. Za objekte osnovnog stanovanja neto površine od 100 do 200 kvadrata u zonama II do VI plaća se 40 odsto iznosa, dok se za samostalne objekte garaže i garaže u nadzemnim etažama objekta plaća 35 odsto naknade.

Iznos naknade za primarne ugostiteljske objekte koji nijesu od opšteg interesa i smještajne jedinice u hotelima koji nijesu namijenjeni prodaji biće umanjen za polovinu. Naknada za solarni kolektor iznosi 500 eura po kvadratnom metru panela. Ovaj iznos moguće je umanjiti za četvrtinu ukoliko se sunčeva energija koristi za grijanje sanitarne vode i održavanje odgovarajuće temperature u objektu.