Luka Bar i Lučka uprava potpisale aneks ugovora o korišćenju morskog dobra

Luka Bar i Lučka uprava potpisale su juče aneks ugovora o korišćenju morskog dobra, kojim je barskoj kompaniji potvrđeno isključivo pravo korišćenja lučkog područja i infrastrukture, saopšteno je iz Luke Bar.

Luci Bar je potpisivanjem aneksa, koji je prethodno prihvatila Vlada, potvrđeno isključivo to pravo uz obavezu da obezbijedi optimalno iskorišćenje potencijala i razvoj, u skladu sa zakonom i strateškim opredjeljenjima države, prostorno-planskom dokumentacijom za lučko područje i razvojnim planovima.

– Zaključivanjem aneksa Luka Bar je preuzela obavezu da, u periodu za koji se produžava pravo korišćenja lučkog područja i obavljanja lučke djelatnosti, zaključno sa 2037. godinom, investira 61,1 miliona eura, navodi se u saopštenju.

Investicionim programom predviđeno je značajno ulaganje u lučku infrastrukturu, suprastrukturu, mehanizaciju, unapređenje sistema zaštite životne sredine i bezbjednosti, ulaganje u informacionokomunikacione tehnologije, kao i kroz međunarodne projekte.

Njime je predviđena valorizacija slobodne zone zaključivanjem dugoročnih poslovnih aranžmana, definisana prava obavljanja djelatnosti trećih lica korisnika prostora, te rješavanje određenih otvorenih pitanja na lučkom području, što će sve zajedno omogućiti pravo korišćenja lučkog prostora i obavljanja svih djelatnosti za koje je Luka Bar registrovana, a radi podizanja nivoa poslovnih rezultata, disperzije djelatnosti i ukupnog napretka cjelovitog sistema Luke Bar dodaje se u saopštenju.

Luka Bar je, u prethodnom periodu, obavljala na ustupljenom području lučku djelatnost, ali, imajući u vidu da u ovoj godini ističe vremenski period na koji je inicijalno dodijeljeno pravo korišćenja morskog dobra, pristupilo se odgovarajućem regulisanju daljeg formalno-pravnog osnova za korišćenje lučkog područja i obavljanje lučke djelatnosti.

Aneks ugovora od 15. januara 2008. godine potpisali su direktor Lučke uprave Vladimir Stjepčević i izvršni direktor Luke Bar Vladan Vučelić.

– Luka Bar će, za korišćenje ustupljenog lučkog područja i infrastrukture, plaćati, kao i do sada, odgovarajuću naknadu na godišnjem nivou, kaže se u saopštenju.