Luka Bar predmet intersovanja Abu Dhabi Ports

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković sastao se danas sa predstavnicima Abu Dhabi Ports iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, kako bi razmotrili inicijativu i interesovanje ova kompanije za valorizaciju potencijala AD „Luka Bar“.

Nurković je na početku naglasio stav Vlade Crne Gore i resornog ministarstva da je potencijal naše najveće luke nedovoljno iskorišćen i da je potreban kredibilan partner  koji će ovu luku adekvatno pozicionirati na međunarodnom tržištu, prvenstveno kroz razvoj luke u skladu sa njenim ne samo postojećim, nego i mogućnostima koje bi imala nakon investiranja.

Kako su istakli predstavnici Abu Dhabi Ports, ova posjeta je nastavak razgovora od ranije, jer je kompanija unazad par godina sagledavala kapacitete Luke Bar. Predložili su u narednom periodu da konkretizuju saradnju, koja bi bila korisna ne samo po Luku Bar i investitora, nego i za Državu ako se ima u vidu ekonomski i privredni značaj koji Luka Bar ima i može imati u još većem obimu u perspektivi.

“Posjeta predstavnika i inženjera kompanije Abu Dhabi Ports je odlična prilika da se obiđe Luka Bar, procijene postojeći kapaciteti, infrastruktura i oprema na lučkom području. Sama geografska pozicija Luke Bar, kao i nedovoljno iskorišćeni kapaciteti luke, mogu biti podstrek za kompaniju iz UAE da investicionim ulaganjem i transferom znanja unaprijedi poslovanje Luke Bar, kao referentan partner.” – istakao je Nurković

Predstavnici Abu Dhabi Ports su informisali ministra o konstruktivnom radnom sastanku sa generalnom direktorkom Direktorata za pomorsku privredu u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Majom Mijušković. Radni sastanak je bio odlična prilika da se razmotre potencijalni modeli saradnje i predoče razvojni planovi države za našu najveću trgovačku luku. Zajednički cilj je da se saradnja podigne na viši nivo i da se u što skorije vrijeme konkretizuju i predlože sledeći koraci koji bi mogli dovesti do uspostavljanja saradnje.

Namjera nam je da Luku Bar pozicioniramo na tržištu na način da bude konkurentna lukama u okruženju, a da vremenom  postane  glavna regionalna luka, za šta joj dobru početnu poziciji daju geografska pozicija i postojeći kapaciteti za razvoj” istakao je Ross Tompson, direktor komercijalnog i strateškog odsjeka Abu Dhabi Ports.

“Krajnji cilj je da razvijemo finansijski jaku i stabilnu kompaniju koja u narednim godinama može sopstvenim sredstvima ulagati u svoj razvoj i budućnost” naglasili su predstavnici Abu Dhabi Ports.

“Budući da imamo znanja i iskustva u ovoj oblasti, ali i da pratimo tržište i potrebu klijenata uz ambiciozne planove koje imamo cilj nam je da tokom 2019. godine ovu saradnju i  konkretizujemo “ zaključili su predstavnici kompanije.

Sastanku su pored državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva  Muamera Hajdarpašića, savjetnika Predsjednika Vlade Vladimira Beratovića  i generalne direktorke direktorata za pomorsku privredu Maje Mijušković, prisustvovali i Vojin Žugić predsjednik odbora direktora Luke Bar i Safet Kočan direktor Uprave pomorske sigurnosti.

Sa sjedištem u Abu Dhabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, Abu Dhabi Ports je kompanija koja posjeduje 11 luka i terminala u UAE i Gvineji. Od svog osnivanja 2006. godine, luke Abu Dhabi potpuno su usklađene s ekonomskim planovima i smjernicama ekonomske vizije Abu Dhabija do 2030. godine, igrajući ključnu ulogu u rastu emirata, doprinoseći 3,6% rasta ne-naftnog BDP-a Abu Dhabija.