Mićo Orlandić sazvao XIV sjednicu Skupštine opštine Bar

Predsjednik Skupštine opštine, Mićo Orlandić sazvao je XIV  sjednicu Skupštine opštine Bar, za (utorak)30.07.2019.godine. Sjednica će se održati u sali Skupštine opštine Bar, sa početkom u 11,00 časova. Za sjednicu je predložen sljedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D:

  1. Polugodisnji izvjestaj o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima
  2. Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama
  3. Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama
  4. Predlog Odluke o dopunama Odluke o mjesnim zajednicama (tekst osnovne odluke je objavljen u “Sl.listu RCG-opštinski propisi” br. 12/2007)
  5. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora doo “Komunalne djelatnosti“ Bar o izboru izvršnog direktora
  6. Odluka Odbora direktora doo Vodovod i kanalizayacija Bar Predlog odluke o davanju saglasnosti na imenovanje direktora doo Vodvod i kanalizacija Bar
  7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga doo “Sportsko-rekreativni centar“ Bar                                                                                                                                     Predlog cjenovnika
  8. Predlog Sporazuma o prijateljstvu i saradnji između Opštine Bar (Crna Gora) i Opštine Resen (Republika Sjeverna Makedonija
  9. Predlozi Odbora za izbor i imenovanja

Pozivaju se nevladine  organizacije, koje su prijavile zainteresovanost za učešće u radu Skupštine opštine Bar za 2019.godinu,  zainteresovane za učešće na XIV sjednici Skupštine opštine Bar,  koja je zakazana za 30.07.2019.godine u 11,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu („Institut slobodna stolica“)

Nevladina organizacija, dužna je da, radi korišćenja Instituta“slobodna stolica”, Službi za skupštisnke poslove,  dostavi prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa nevladinu organizaciju, u kojoj navodi tačku dnevnog reda po kojoj je zainteresovana da učestvuje u radu i ime predstavnika koji će predstavljati nevladinu organizaciju u radu sjednice.

Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama dnevnog reda učestvovati u radu sjednice Skupštine, objaviće se na web sajtu Skupštine.

Prijave se mogu slati na adresu: Služba za skupštinske poslove SO Bar, Bulevar revolucije br.1, 85 000 Bar ili putem e-maila  skupstina.opstine@bar.me.