Mićo Orlandić sazvao XXI sjednicu Skupštine opštine Bar

Predsjednik SO Bar, Mićo Orlandić sazvao je XXI sjednicu Skupštine opštine Bar, za četvrtak 29. oktobar. Sjednica će se održati u sali Skupštine opštine Bar, sa početkom u 11,00 časova.

Foto: mojbar.net

Predloženi dnevni red je:

  1. Predlozi Odbora za izbor i imenovanja
  2. Polugodišnji Izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima
  3. Predlog Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Opštine Bar za 2020.godinu
  4. Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
  5. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata
  6. Predlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji objekata od opšteg interesa
  7. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o zaduživanju opštine Bar broj 030-294 od 19.07.2016.godine (Sl.list CG-opštinski propisi, broj 32/16)
  8. Predlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta označeno kao urbanistička parcela UP 31, u zoni “B”, blok 1 u zahvatu detaljnog urbanističkog plana “Topolica Bjeliši” izmjene i dopune