Ministar Purišić u radnoj posjeti Opštini Bar

Danas je u radnoj posjeti Baru boravio ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić sa saradnicima,koji se ovom prilikom sastao sa predsjednikom Opštine Bar Dušanom Raičevićem.

Tokom ove posjete zaključeno  je da između Ministarstva rada i socijalnog staranja i opštine Bar postoji dobra saradnja i da ima prostora za njeno dalje uneprijeđenje i dinamiziranje.

Ministar je podsjetio da u prethodne dvije godine imamo na nivou države visoke stope privrednog rasta, kao i da se uvećava budžet za socijalna davanja, što je popravilo socio-ekonomske prilike u društvu. U prethodnoj godini za materijalna davanja u socijalnoj i dječijoj zaštiti opredjeljeno je oko 80 miliona eura, što je na nivou od oko 2 odsto BDP-a. U prethodnoj godini u fokusu je bio razvoj sistema socijalnih usluga i uvođenje sistema kvaliteta u ovu oblast kroz licenciranje pružalaca usluga.

Purišić je naglasio da je najbolji način da se izborimo sa aktuelnim socijalnim izazovima  otvaranje novh radnih mjesta. I u prethodnoj godini, kako je kazao, bilježimo rast zaposlenosti od 4,3 odsto na niovu države.

Podaci koje je objavo Monstat, a tiču se apsolutnog i relativnog siromaštva pokazuju da se ono svake godine smanjuje, što ukazuje da građani imaju koristi od visokog privrednog rasta koji imamo već nekoliko godina. Takođe, ovo istraživanje ukazuje da su socijalna davanja smanjila stopu rizika od siromaštva za vše od 7 odsto.
U Baru je zaposlenost u prošloj godini porasla za 2,5 odsto. Sagovornici su konstatovali da je Program aktivne politike zapošljavanja tokom prethodne godine dao uspješne rezultate zapošljavanjem 968 lica sa evidencije nezaposlenih ZZZCG.

Predsjednik Opštine, Dušan Raičević je kazao da lokalna samouprava daje svoj doprinos u vođenju odgovorne socijalne politike,u dijelu socijalnih davanja i upoznao je ministra sa određenim strategijama kako i na koji način Opština Bar utiče na kreiranje novih radnih mjesta,prvenstveno kroz programe podsticanja preduzetništva i ženskog preduzetništva,što predstavlja dodatni doprinos smanjenju stope nezaposlenosti koja je u proteklom periodu u Baru značajno umanjena. Takođe Raičević je izrazio jasnu spremnost da Opština Bar u saradnji sa Ministarstvom ide u pravcu realizacije značajnog projekta za naš grad a to je izgradnja  Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.

Predsjednik Raičević je istakao da je  ovo prilika da se kandiduje još jedna od ideja koju smo pokušavali u prethodnom periodu da razradimo,a to je da se pokrene inicijativa da se u saradnji i sa Vladom i resornim Ministarstvom otvori Dom za stare  Baru.

Ministar Purišić je naveo da se za socijalna davanja za opštinu Bar na godišnjem nivou opredjeljuje oko 3,8 miliona eura i da je u realizaciji planiranih projekata neophodno koordinirati saradnju državnih i opštinskih organa.

“Spremni smo da podržimo projekat Dnevnog centra, rad stručnog osoblja, kao i opremanje objekta. “, poručio je Purišić.

Sagovornici su istakli i da je u opštini Bar u toku izrada projektne dokumentacije za početak izgradnje stambenog objekta od 75 stambenih jedinica, u cilju rješavanja stambenih potreba penzionera u ovoj opštini. Za gradnju stambenog objekta opština je obezbijedila lokaciju i ustupila zemljište.  Fond PIO uplatio je sredstva u iznosu od 200.000 eura, Udruženju penzionera, na ime sufinansiranja ovog stambenog objekta. Početak izgradnje planiran je u prvoj polovini ove godine.

Ministar je posjetio i Centar za socijalni rad i tom prilikom naglasio potrebu da svi u sistemu socijane i dječije zaštite djeluju proaktivno, kroz rad na terenu kako bi se identifikovale realne potrebe i samim tim usluge i servisi pružili najugroženijim građanima. Potrebno je, kako je dodao, u saradnji sa lokalnom samoupravom nastaviti organizovanje Dana otvorenih vrata za zaštitu žrtava porodičnog nasilja, za razvoj hraniteljstva i intenzivnije promovisati druga prava i usluge iz socijalne i dječije zaštite.