Ministarstvo i IOC realizuju kurs za organoleptično ocjenjivanje maslinovog ulja

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, uz podršku Međunarodnog savjeta za maslinu (IOC), čiji je Crna Gora član, organizovalo je Kurs za organoleptičku ocjenu maslinovog ulja.

Višednevni kurs počeo je juče u Baru, u prostorijama Zavoda za suptropske kulture, a pohađa ga 40 polaznika koji su na neki način vezani za sektor maslinarstva, uglavnom proizvođača maslinovog ulja.

Za organolečku ocjenu maslinovog ulja polaznike obučava renomirani ekspert IOC iz Sevilje, prof. dr Venćeslao Moreda (Wenceslao Moreda).

Cilj je da Crna Gora dobije stručnjake koji su obučeni za ovu vrstu analize maslinovog ulja, koja je, uz hemijsku analizu, nezaobilazna za kategorizaciju ulja  – ekstradjevičansko, djevičansko i druge katergorije.

U cilju unapređenja sektora maslinarstva i sprovođenja EU standarda u ovoj oblasti, a u skladu sa Zakonom o maslinarstvu, Ministarstvo je prošle godine ovlastilo laboratoriju Zavoda za suptropske kulture za organoleptičku ocjenu maslinovog ulja. Istovremeno organizovala se i obuka stručnjaka. Polaznici koji uspješno polože kurs dobiće sertifikat i biće dio Panel tima koji će biti akreditovan i radiće organoleptičko ocjenjivanje masinovog ulja u ovoj laboratoriji.

Ovaj važan projekat, koji se realizuje u saradnji sa IOC, potpomognut je i kroz MIDAS projekat podrške.

Akreditacija laboratorije i uspostavljanje Panel tima od izuzetnog su značaja za sprovođenje standarda u maslinarstvu. Za crnogorske proizvođače koji će iamti pravilno kategorizovano i ocjenjeno maslinovo ulje značiće mogućnost postizanja veće konkuretnosti na našem tržištu, ali i šansu za izvoz. Takođe, mogućnost organoleptičke analize u Crnoj Gori, doprinijeće i kontroli kvaliteta ulja koje se uvozi u Crnu Goru, odnosno zaštiti potrošača.