Morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta

Prvi rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo za potrebe JP Morsko dobro u periodu od 23. do 26. maja, pokazali su da je na 89% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 11% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj na njih 13 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na 3 kupališta bila klase K2, odnosno zadovoljavajućeg kvaliteta. U Baru kvalitet morske vode je na svih 12 kupališta bio K1 klase, dok je na području opštine Budva analiza rađena na 27 lokacija, od kojih je na jednoj zabilježen kvalitet K2, dok je na ostalim lokacijama bila K1 klase. Kvalitet morske vode K1 bio je na 6 kupališta u Tivtu, dok je na 3 kupališta taj kvalitet bio klase K2. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 12 lokacija dok je na preostale 3 bio kvalitet klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 20 kupališta, dok je na jednom kupalištu voda bila klase K2.