Na 10 od 15 lokacija u Baru voda odličnog kvaliteta

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 109 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 13. do 16. septembra ove godine, pokazali su da je na 80,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 7,3% lokacija dobrog, dok je na 11,9% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Foto: BARInfo

Analize su pokazale da je morska voda bila odličnog kvaliteta na 10 lokacija u opštini Bar, dobrog na jednoj lokaciji – gradskoj plaži (Topolica 2), te zadovoljavajućeg kvaliteta na četiri lokacije u ovom gradu – cijela Žukotrlica i plaža Topolica 1.

Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: “odlične”, “dobre”, “zadovoljavajuće” i “loše”.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me koja je dostupna na našem i engleskom jeziku.