Načelnici CB-a i OB-a primaće građane četvrtkom do 10,00 do 12,00 časova

Načelnici centara i odjeljenja bezbjednosti primaće građane četvrtkom od 10,00 do 12,00 časova.
Ova odluka je donijeta kako bi se građanima sa zahtjevima i problemima omogućila direktna komunikacija sa rukovodiocima u centru ili odjeljenju bezbjednosti na teritoriji grada u kojem borave, a u cilju pomoći u efikasnijem rješavanju problema i pitanja od važnosti za građane u situacijama u kojima je to na bilo koji način u moći i nadležnosti Uprave policije.
Napominjemo da će građani krivična djela, prekršaje i druge događaje i dalje prijavljivati dežurnim službama u centrima i odjeljenjima bezbjednosti.
Zainteresovani građani prijem kod načelnika mogu zakazati na broj telefona centra ili odjeljenja bezbjednosti koji je nadležan na teritoriji grada u kojem građanin boravi, a koji se nalazi na zvaničnom sajtu Uprave policije http://www.up.gov.me, ili pozivom na besplatni broj 122.