Nacrt Odluke o auto-taksi prevozu na teritoriji opštine Bar na javnoj raspravi od 20.09. do 05.10.2021.

Nacrt Odluke o auto-taksi prevozu na teritoriji opštine Bar na javnoj raspravi je 15 dana, od 20.09. do 05.10.2021.

Centralna javna rasprava održaće se 29.09. u sali Skupštine Opštine Bar sa početkom u 12h, dok će stručna javna rasprava biti održana 30.09. na istoj lokaciji u istom terminu

Primjedbe, predloge i sugestije građani mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine neposredno na šalteru Građanskog biroa Opštine, putem pošte ili na email adresu: sekretarijat.ksp@bar.me, zaključno sa 05.10.2021.

Uvid u Nacrt može se izvršiti u prostorijama mjesnih zajednica, prostorijama Sekretarijata kao i na sajtu Opštine Bar: www.bar.me. Kontakt osoba zadužena za pružanje informacija u vezi javne rasprave je Dina Šukurica i to na sljedeće kontakte: tel.: 030 311 561, email: sekretarijat.ksp@bar.me.