Najviše žalbi zbog različitih cijena na rafovima i kasi

Centru za zaštitu potrošača dnevno stigne oko 30 pritužbi građana koje se uglavnom odsnose na kvalitet odjeće i obuće, ispravnost telefona i drugih tehničkih uređaja, namještaja i drugih proizvoda, a u toku ljetnjih mjeseci taj broj je neznatno veći, rekla je pravna savjetnica u CEZAP-u Jasna Božović.

Govoreći o tome na što se potrošači najviše žale, Božović je rekla da je primjetan veći broj prigovora koje se odnose na „prevarene cijene“.

“To podrazumjeva situaciju kada je na policama istaknuta jedna cijena, a obračun za kasom se radi po drugoj, većoj cijeni”, pojasnila je ona za Pobjedu.

Kazne za ovakve situacije predviđene su normama Zakona o zaštiti potrošača.

“Zakon predviđa novčanu kaznu od 1.500 do 20.000 eura za pravno lice trgovca, za odgovorno lice u pravnom licu novčanu kaznu od 200 do 2.000 eura i za preduzetnika novčanu kaznu od 450 do 6.000 eura, ukoliko se ne pridržavaju utvrđenih i istaknutih cijena”, rekla je Božović.

Ona napominje da se uz novčanu kaznu trgovcu može “izreći i zaštitna mjera zabrana vršenja djelatnosti u trajanju od dva mjeseca do godinu dana.

“Ove mjere izriče prekršajni sud ukoliko nadležni inspektor podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. CEZAP ima odličnu saradnju sa Upravom za inspekcijske poslove, te potrošače sa ovakvim i sličnim problemima upućujemo nadležnom inspekcijskom organu”, navodi Božović.

Napomenula je da primjedbe potrošača primaju u infromativno-konsultativnom centru, a da su u ljetnjem periodu sadržinski slične onima koje uobičajeno dobijaju u toku godine.

Vlada je na sjednici krajem juna usvojila izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača koje podrazumijevaju da prava potrošača budu bolje zaštićena nego do sada, a jedna od najznačajnijih novina je da građani više neće biti uslovljeni da plate dug koji je stariji od dvije godine da bi im struja, voda ili drugi proizvod koji do njih stiže distributivnom mrežom, bio ponovo uključen. Božović navodi da se potrošači interesuju baš za ove novine.

“U tekstu izmjena i dopuna ovog zakona, koji još nije usvojen, predviđeno je da trgovac nema pravo da pružanje usluge ili ponovno priključenje, uslovljava plaćanjem dugova starijih od dvije godine i to je ono što je potrošačima interesantno”, kazala je ona.