“NAŠ BAR-ČIST GRAD”

Postavljanjem bilborda na nekoliko lokacija u gradu, Opština Bar je najavila početak kampanje “Naš Bar-čist grad” koja ima za cilj efikasnije upoznavanje javnosti sa potrebom očuvanja životne sredine, a poseban naglasak je stavljen  na unaprijeđenje svijesti o propisnom odlaganju otpada.

Kampanja se nastavlja 22.aprila nizom aktivnosti posvećenih obilježavanju Dana planete Zemlje. Tog dana će od 9 sati početi sadnja biljnog materijala i ozelenjavanje površina duž ulice Vladimira Rolovića. Dio sadnog materijala -40 sadnica će, u saradnji sa COK-om i kancelarijom UNDP-a u Crnoj Gori, biti simbolično  posvećen  promociji zelenog koncepta manifestacije Igre malih zemalja Evrope „Crna Gora 2019.“, koje će se, pored ostalih crnogorskih gradova, održati i u Baru.Istog dana će na Šetalištu kralja Nikole,sa početkom u 11 sati, biti održana manifestacija za djecu pod nazivom „Planeta je naš dom“, sa nizom zanimljivih interaktivnih aktivnosti. Oba događaja će posjetiti predsjednik Opštine, Dušan Raičević i tom prilikom će zvanično biti otvoren početak kampanje.

U narednom periodu domaćinstvima u prigradskim naseljima, u kojima je izražen problem nepropisnog odlaganja otpada, biće distribuirano oko 500 komada kanti za odlaganje otpada, za koje je postupak nabavke već okončan.

Direktni nosioci svih aktivnosti koje će biti realizovane tokom trajanja kampanje su Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, Služba Komunalne policije, DOO “Komunalne djelatnosti” i Turistička organizacija.