Nastavak prinudnih mjera DOO VODOVOD I KANALIZACIJA

„U nastojanju da poveća stepen naplate potraživanja, a sve u cilju izgradnje održivog sistema vodosnabdijevanja, DOO Vodovod i kanalizacija Bar, će nastaviti da sprovodi niz represivnih mjera prema potrošačima koji su nelegalno priključeni na vodovodnu mrežu, prema potrošačima koji ne plaćaju utrošenu vodu na vrijeme i prema potrošačima koji ne izmiruju svoje obaveze u skladu sa potpisanim reprogramima.

Protiv potrošača koji su nelegalno priključeni na vodovodnu mrežu a koje otkrivaju naše službe za detekciju i kontrolu podnosimo krivične prijave, te ih stoga obaviještavamo da sami dodju u kancelarije DOO Vodovod i kanalizacija  i kroz plaćanje priključka uđu u redovnu proceduru.

Svi potrošači koji imaju dugovanja za utrošenu vodu, još uvijek mogu potpisati povoljan reprogram i otplatiti dug na više mjesečnih rata bez kamate, u protivnom slijedi tužba i sprovođenje seta mjera za prinudnu naplatu. Apelujemo na potrošače sa dugovanjima još jednom da iskoriste mogućnosti reprograma jer u protivnom će biti isključeni sa vodovodne mreže i biće pokrenuta  procedura kod javnih izvršitelja i tada će se naći u jako teškom položaju i biti u obavezi da pored duga plaćaju i takse za priključenje na vodovodnu mrežu.

Na kraju bi se još jednom zahvalili svim redovnim platišama koji svojim odgovornim odnosom prema svojim obavezama kreiraju uslove da zajedno gradimo moderan i održiv sistem vodosnabdjevanja na području Opštine Bar“, navodi se u saopštenju DOO Vodovod i kanalizacija.