Nema druge lokacije za gradnju vrtića

Druge lokacije za izgradnju vrtića u Baru su ili u privatnom vlasništvu ili nijesu adekvatno komunalno opremljene, tvrdi predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević.

Tu, kako je rekao, prije svega misli na plansku dokumentaciju, potrebe građana sa jedne strane i važeće propise sa druge strane.

„Lokacija za izgradnju vrtića po drugim planskim dokumentima ili su na teritorijama koje nijesu komunalno opremljene ili su na lokacijama koje su u privatnom vlasništvu. Moram da istaknem da je ovdje ipak riječ o jednoj značajnoj investiciji i mi kao predstavnici lokalne uprave se odgovorno ponašamo i odnosimo prema toj značajnoj investiciji koju finansira Vlada Crne Gore“, rekao je Raičević za Infobiro.

On pojašnjava da prilikom usvajanja planskog dokumenta 2009. godine nije bilo primjedbi i sugestija, čak ni od pojedinih odbornika koji se sada protive izgradnji vrtića.

„Navedene izmjene i dopune planskog dokumenta saglasno propisima su bile stavljene na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, tj. od 10.07. do 25.07.2009. godine. U trajanju javne rasprave nije bila upućena nijedna primjedba, niti sugestija na plansko rješenje, na urbanističkoj parceli br.4 u zoni G na kojoj je planirana izgradnja dječijeg vrtića. Među učesnicima na toj javnoj raspravi bili su i neki sadašnji odbornici koji se sada i protive ovoj izgradnji, a tada na javnoj raspravi nijesu nikakvu primjedbu uložili na predlog izmjena i dopuna plana“, rekao je Raičević.

emljište na kojem se gradi vrtić je, navodi on, svojina države Crne Gore sa pravom raspolaganja Vlade Crne Gore, tj. Ministarstva prosvjete.

„I korisnik tog prostora je Gimnazija Niko Rolović. Tu posebno moram da naglasim činjenicu sa kojom se takođe pokušalo manipulisati da predmetna lokacija nije u vlasništvu Opštine Bar. Ministarstvo prosvjete kao investitor, gradiće ovaj vrtić uz kreditnu podršku Banke za razvoj savjeta Evrope. Naručilac posla za Ministarstvo prosvjete je Uprava javnih radova koja je u periodu od 2014. do 2017. godine u tri pokušaja javnog poziva, tek nakon trećeg uspjela da izabere izvođača radova koji je radove započeo prije par dana“, rekao je on.

Podsjeća da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo građevinsku dozvolu, te da je tom istom resoru Ministarstvo prosvjete podnijelo prijavu za gradnju 9. oktobra 2018. godine, dok je kamen temeljac položen 15. oktobra.

Prvi čovjek Opštine Bar smatra da opozicioni predstavnici pričom o čempresima pokušavaju da manipulišu omladinom i ispolitizuju nastalu situaciju.

„Jasno sam se opredijelio za sprovođenje Vladine politike na lokalnom nivou. Građani su dali podršku toj politici Vlade i pružili su podršku i meni. Nadam se da svi oni primjećuju da vrlo uspješno ovih prethodnih šest mjeseci sprovodimo i Vladinu politiku i politiku razvoja opštine Bar. I u prethodnom periodu smo prilikom izgradnje i drugih objekata, kao što su sportska dvorana ili pravoslavni hram, takođe bili svjedoci uklanjanja određenog broja stabala čempresa i ostalog rastinja, nažalost, reakcija je tada izostala, pa sami zaključite da li je ovdje zaista briga o čempresima ili je već nešto drugo u pitanju“, kaže on.

Sebe, kako kaže, ne smatra odgovornim za nastalu situaciju, pogotovu zbog činjenice da je riječ o odlukama donijetim prije više od deceniju.

„Ne smatram sebe odgovornim za trenutnu situaciju, pogotovo zbog činjenice da su ovo odluke koje su donijete prije više od deceniju. Predsjednik opštine ne učestvuje u glasanju na zasjedanjima lokalnog parlamenta, iako je bilo pokušaja od strane predstavnika građanske inicijative, imputiranja činjenica, da ću ja uticati na svijest odbornika i samim tim uticati na njihovo odlučivanje prilikom glasanja o podnijetoj građanskoj inicijativi. To nisam učinio tada, to neću raditi ni ubuduće“, rekao je on.