Nikšićka kompanija kupila hotel Sidro za 1,77 miliona eura

Nikšićka kompanija ,,Goranović“ kupila je od Luke Bar hotel Sidro za 1,77 miliona eura, što je Pobjedi potvrdio izvršni direktor kompanije Đorđije Goranović. Kupoprodajni ugovor o prodaji 100 odsto udjela Luke Bar u preduzeću Hotel Sidro preduzeću ,,Goranović“ potpisan je u četvrtak, a ugovor su potpisali izvršni direktori Luke Bar i firme ,,Goranović“ Vladan Vučelić i Đorđije Goranović.

„Odluka o prodaji navedenog udjela u preduzeću Hotel Sidro donešena je iz razloga što je ovo društvo, u kontinuitetu, godinama ostvarivalo negativan poslovni rezultat, koji je, na konsolidovanom nivou, značajno umanjivao ukupan pozitivan rezultat poslovanja cjelovitog lučkog sistema“ – kazali su iz Luke Bar.

Navedeno je da će finansijska sredstva obezbijeđena prodajom biti iskorišćena za tehničko opremanje lučkih terminala.

„Prije svega, za investiranje u nabavku lučke mehanizacije, a sve u cilju unapređenja postojećeg nivoa operativnosti, povećanja obima pretovara i poboljšanja konkurentnosti Luke Bar. Prodaju putem javnog tendera 100 odsto udjela Luke Bar u preduzeću Hotel Sidro sprovela je tenderska komisija, formirana odlukom Odbora direktora Luke Bar, a na osnovu prethodno dobijene saglasnosti Savjeta za privatizaciju i kapitalne investicije“ – naveli su iz Luke Bar.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je 13. juna dao saglasnost na zahtjev Luke Bar za prodaju 100 odsto udjela u hotelu Sidro. Iz Vladine službe za odnose sa javnoišću tada je saopšteno da je na sjednici Savjeta tokom rasprave saopšteno da hotel Sidro od otvaranja 2010. godine nije pozitivno poslovao, kao i da menadžment Luke Bar namjerava da novac od prodaje iskoristi za sanaciju konstrukcije obale Volujica dugačke 554 metra i izgradnju montažnog zavorenog skladišta površine 6.000 kvadratnih metara.

Luka Bar je u avgustu oglasila prodaju hotela Sidro, a zainteresovani su ponude mogli dostavlajti do 16. septembra. Prema uslovima tendera ponudu je mogao podnijeti učesnik ako ispunjava jedan od dva kvalifikaciona uslova. Prvi je bio da posluje najmanje tri posljednje godine, koje prethode javnom pozivu i da je u posljednjoj poslovnoj godini pozitivno poslovao i ostvario godišnji poslovni prihod od minimum dva miliona eura.

Drugi kvalifikacioni uslov je bio da ima godišnji poslovni prihod od dva miliona eura u posljednjoj poslovnoj godini, koja prethodi tenderu, i da ima zaključen ugovor o upravljanju sa kompanijom koja ispunjava prvi kvalifikacioni uslov. Prema uslovima tendera investitor ima obavezu i da zadrži 35 zaposlenih u hotelu i poštuje kolektivni ugovor Luke Bar koji se odnosi na zavisna društva. Hotel Sidro kategorisan je sa tri plus zvjezdice, raspolaže sa 88 soba i dva apartmana, a ukupan kapacitet je 181 ležaj.